- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ปิยบุตร'ชี้สภาวะแปลกแยก!!ภายในพรรคก้าวไกล ปลุก'สปิริตวิญญาณ'แบบอนาคตใหม่ตอนเลือกตั้งปี62 ให้ได้

‘ปิยบุตร’ชี้สภาวะแปลกแยก!!ภายในพรรคก้าวไกล ปลุก’สปิริตวิญญาณ’แบบอนาคตใหม่ตอนเลือกตั้งปี62 ให้ได้

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุช่วงหนึ่งว่า สภาวะแปลกแยก “ภายใน”พรรคก้าวไกล พรรคการเมือง จะขับเคลื่อนได้ต้องประกอบไปด้วยคนหลากหลายฝ่าย สมัยพรรคอนาคตใหม่ เรามีอยู่ 4 องค์ประกอบหลักที่เสมือนเป็น “เสาค้ำยัน” พรรค องค์ประกอบแรก สมาชิกพรรค พรรคการเมือง คือ ที่รวมตัวกันของสมาชิกที่คิด เชื่อ ในอุดมการณ์แบบเดียวกัน มุ่งหมายเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อนำแนวนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
.
หากไม่มีสมาชิกพรรค ย่อมไม่มีพรรค หากมีสมาชิกพรรค แต่พรรคไม่เคยให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรค การตัดสินใจถูกผูกขาดอยู่ที่คนไม่กี่คน สมาชิกพรรคย่อมกลายเป็นเพียงจำนวนนับ เป็นตัวเลขที่มีให้ครบๆตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกพรรคจึงเปรียบเสมือนฐานรากของพรรคการเมือง
.
องค์ประกอบที่สอง เครือข่ายคณะทำงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเครือข่ายคณะทำงานเชิงประเด็น (เช่น แรงงาน ชาติพันธุ์ ที่ดิน เยาวชน SME ข้าราชการรุ่นใหม่ เป็นต้น)
.
พรรคการเมืองจะปฏิบัติงาน ขยายคน ขยายความคิด เพิ่มความนิยม ออกไปได้จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่ช่วยกันรณรงค์อย่างแข็งขัน พร้อมนำเอาประเด็นในพื้นที่หรือปัญหาเฉพาะกลุ่มเข้าสู่การพิจารณาของพรรค นำคนที่เป็นตัวแทนของพื้นที่หรือประเด็นปัญหาเฉพาะต่างๆเข้าร่วมกับพรรค คัดเลือกคนเข้ามาทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ สมาชิกพรรค ทีมงานแต่ละจังหวัด ไปจนถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
.
หากไม่มีเครือข่ายที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งทั่วประเทศ สมัยก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เราคงไม่ได้สมาชิกพรรคครบทุกจังหวัดมาร่วมกันก่อตั้งพรรค เราคงไม่ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งลงครบทุกเขต เราคงไม่สามารถขยายงานขยายความคิดออกไปได้ทั่วประเทศภายในเวลาไม่กี่เดือน
.
องค์ประกอบที่สาม พนักงานพรรค งานสำคัญๆของพรรค ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร (เช่น คลิปวิดีโอ คอนเท้นเนื้อหา อินโฟกราฟิค โซเชียลมีเดีย การประสานสื่อ ภาพถ่าย งานอีเว้น ฯลฯ) ฐานข้อมูล การสำรวจความเห็น การออกแบบนโยบาย การเตรียมเนื้อหาให้ ส.ส.อภิปราย หรือสัมภาษณ์ การประสานงานกับเครือข่ายทั่วประเทศ การจัดเตรียมเวทีหรือวงประชุมวงเสวนา การทำแคมเปญรณรงค์ การรณรงค์หาเสียง การจัดทำทะเบียนสมาชิก งานสมาชิกสัมพันธ์ งานสำนักงาน งานบัญชี ฝ่ายกฎหมาย การรักษาความปลอดภัย การดูแลอาคารสถานที่ ความเรียบร้อย ความสะอาด อาหารการกิน ทั้งหมดเหล่านี้ เดินได้ด้วยพนักงานพรรค
.
ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ พนักงานพรรคมีส่วนสำคัญมาก  เราเริ่มก่ออิฐก้อนแรกๆมาด้วยกัน บางคนอยู่กันมาตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้น ยังเป็นตัวอ่อน และร่วมกัน “ทำคลอด” พรรคขึ้นมา ผลงานที่นักการเมืองของพรรคแสดงในสภาและในที่สาธารณะ จำนวนมาก จำนวนเกือบทั้งหมด มีพนักงานพรรคอยู่เบื้องหลัง
.
องค์ประกอบที่สี่ นักการเมือง อันได้แก่ ส.ส. ผู้สมัคร ส.ส. หรือ รมต. (ถ้ามีในอนาคต) สิ่งที่คนทุกคนมารวมตัวกันก่อตั้งพรรค ก็คือ การเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อนำสิ่งที่คิดฝันร่วมกันไปผลักดันเปลี่ยนแปลงสังคมไทย หากไม่มีอำนาจรัฐ สิ่งที่คิดฝันก็ไม่มีวันเกิดขึ้น หากไม่มีตัวแทนของพรรคเข้าไปใช้อำนาจรัฐ สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนก็จะไม่มีวันเปลี่ยน ดังนั้น พรรคจึงจำเป็นต้องมีนักการเมืองของพรรค อันได้แก่ ส.ส. ผู้สมัคร ส.ส. และ รมต. ทีมงาน รมต ทำหน้าที่ดังกล่าว ไปพูด ไปอภิปราย ไปลงมติ ไปทำหน้าที่ ไปบริหารราชการ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้
.
หากไม่มีพวกเขาเหล่านี้ สิ่งที่คิดฝัน ก็จะล่องลอยอยู่ในอากาศ ไม่อาจจับต้องมองเห็นได้อย่างรูปธรรม และพรรคก้าวไกลก็จะกลายเป็นพรรคขนาดเล็ก หรือพรรคอินดี้ ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่า ไม่มีวันที่จะได้เป็นรัฐบาลเปลี่ยนแปลงประเทศ องค์ประกอบทั้งสี่นี้สำคัญเท่าเทียมกัน ขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งไปมิได้
.
สำหรับพรรคอนาคตใหม่ ต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกล ทุกๆคนที่เข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้ง คือ คนธรรมดาๆหาเช้ากินค่ำในแวดวงต่างๆ ไม่มีใครเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีใครเคยเป็น ส.ส. เป็น รมต. มาก่อน พวกเราทุกคนเข้ามาเพราะมีความฝันความหวังร่วมกัน แต่วันหนึ่ง เมื่อมี “หัวโขน” ในชื่อ ส.ส. มาใส่ให้คนกลุ่มหนึ่ง แล้วคนกลุ่มนั้นก็ดันบ้าเต้นตาม “หัวโขน” วางต้วเต๊ะท่าว่าข้าเป็น ส.ส. ไม่เห็นหัวคนทำงานแบกพรรคกันมา เช่นนี้แล้ว คนทำงานเบื้องหลังที่ “แบก” พรรคไว้ ย่อมฉุกคิดได้ว่า เขาอุทิศตนเพื่อพรรคแห่งนี้ เพื่อดำเนินการตามความฝันร่วมกันของคนทุกคนที่ก่อตั้งพรรคขึ้นมา เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือ การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย แต่ไฉนเลย พวกเขากลับไม่ได้อะไรกลับไป มีแต่พวก ส.ส.
.
หากปล่อยให้สภาพแบบนี้เรื้อรังต่อไป นานวันเข้า คนทำงาน “แบก” พรรค ก็จะตั้งคำถามว่า “ตนกำลังทำอะไรอยู่? ทำไมตนต้องทำงานเพื่อให้ใครก็ไม่รู้ได้เป็น ส.ส.?” สภาวะแปลกแยกระหว่างคนทำงานแบกพรรค vs พรรคและ ส.ส. ย่อมเกิดขึ้น ประกอบกับการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม กว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ต้องใช้เวลายาวนาน ทำให้แต่ละคนเหนื่อยล้า ท้อแท้ สิ้นหวังมากขึ้น
.
ทั้งหมดนี้ประกอบกันเข้า ทำให้คนทำงานแบกพรรคเริ่มหมดไฟ รู้สึกว่าสิ่งที่ตนอุทิศแรงกายแรงใจทำอยู่นั้น ไม่เกิดผลลัพธ์ใด นอกจาก มีคนกลุ่มหนึ่งได้ “ชูคอ” เป็น ส.ส. เป็น รมต. หลายคนเลือกที่จะออกจากพรรค หันไปทำงานอื่น เพื่อหารายได้สร้างความมั่นคงในชีวิต โดยเอาใจช่วยอยู่ห่างๆ หลายคนเลือกที่จะออกจากพรรค ออกจากแวดวงการเมืองไปเลย กลับไปเป็นพวก “อยู่เป็น” เพื่อเอาชีวิตให้รอด
.
สภาวะแปลกแยกเช่นนี้ บั่นทอนบอนไซ “สปิริต” ขององค์กรและการทำงาน ทำให้แต่ละองค์ประกอบขัดแย้งกัน ไม่สมัครสมานกัน การยุติสภาวะแปลกแยกเช่นนี้ได้ ต้องมี หนึ่ง ความหวังร่วมกัน สอง การยอมรับนับถือในความสามารถและการเสียสละของ ส.ส.
.
พรรคก้าวไกลจะยุติสภาวะแปลกแยก ถูกโดดเดี่ยวจากการเมืองไทยได้ ต้องมี “ประชาชน” เป็นพวก แต่พรรคก้าวไกลไม่มีทางที่จะยุติสภาวะแปลกแยกของประชาชนต่อการเมืองในระบบรัฐสภา และไม่มีทางยุติสภาวะแปลกแยกจากการเมืองไทยที่ตนเผชิญอยู่ได้เลย ตราบใดที่พรรคก้าวไกลเองมีสภาวะแปลกแยกอยู่ภายในองค์กร คนทำงานแบกพรรคไม่รู้สึกเคารพนับถือให้ใจกับ ส.ส.
.
หากสภาวะแปลกแยกระหว่างภายในพรรคมีขึ้นและดำรงอยู่ อย่าคิดฝันถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ปิยบุตรแสงกนกกุล #คณะก้าวหน้า #ก้าวไกล

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘โรนัลโด้’ขัดคำสั่งโค้ช!!เมินซ้อมกับผู้เล่นสำรอง โผล่ห้องยิมนักเตะตัวหลัก

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกส สร้างประเด็นขึ้นมาอีกแล้ว หลังเจ้าตัวไม่ลงฝึกซ้อมกับผู้เล่นสำรองตามคำสั่งโค้ช แต่ไปฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะที่ลงสนามตัวจริงแทน หลังจากแนวรุกวัย 37 ปี โดนดร็อปอยู่ข้างสนามในฐานะตัวสำรองนัดถล่ม สวิตเซอร์แลนด์ 6-1 หลังดันแสดงอาการไม่พอใจที่โดนกุนซือทีมชาติโปรตุเกส เปลี่ยนตัวออกในเกมชนะ เกาหลีใต้.ทั้งนี้แม้ โรนัลโด้ จะได้รับโอกาสลงเล่นกับ สวิตเซอร์แลนด์ ช่วง 15 นาทีสุดท้าย แต่เมื่อจบเกมเขากลับแสดงพฤติกรรมไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับทีม...
- Advertisement -

‘ลอรี่’อุทานแรง!!หลังพรรคการเมืองประกาศขายฝันค่าแรง600 เตือนเข้าขั้นพังแบบแลนด์สไลด์ทุกมิติเศรษฐศาสตร์

นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ หรือ ลอรี่ นักการเมืองอิสระ โพสต์ข้อความระบุว่า ขายฝันค่าแรงวันละ600 พังทั้งระบบ.. จบที่คนตกงาน อุทานแรง ..เมื่อพรรคสีแดงประกาศนโยบาย "ค่าแรง 600บาท ป.ตรี  25,000บาท" อ่านตามตัวอักษรช่างดูน่าเคลิบเคลิ้ม คนทำงานจะมีกินมีใช้ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้สวยงามขนาดนั้น มาดูกัน ถ้าประกาศใช้จะเกิดไรขึ้น...✘ SMEsขนาดเล็กจ้างไม่ไหว ล้มหายตายจาก✘...

ก้าวไกล ฟาดสมาชิกตัวเองออกสื่อ!!ขาดการไตร่ตรองปมแค่เห็นต่างวิจารณ์นโยบาย’อุ๊งอิ๊ง’ขึ้นค่าแรง600

จากกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป.ต่อมา น.ส.ทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคก้าวไกล นักธุรกิจโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มในจังหวัดลำปาง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า "ค่าแรงในลำปาง ปี...

‘อนุทิน’หลุดหัวเราะ!!หลังสื่อถามปมค่าแรง600 บอกฟังดูดีแต่ไม่รู้ทำได้จริงหรือไม่ ขอไม่ก้าวก่ายนโยบายพรรคอื่น

วันนี้(8 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุถึงนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนผู้จบการศึกษาปริญญาตรี 25,000 บาท ของพรรคเพื่อไทยจะทำได้จริงหรือไม่ โดยนายอนุทิน หัวเราะออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่า ฟังดูดี แต่จะทำได้จริงหรือไม่ไม่รู้ ตนคิดว่าจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่ก็ขอชื่นชมคนที่คิดนโยบายนี้มีความตั้งใจ ที่จะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคง แต่การขึ้นค่าแรงจะต้องมีคณะกรรมการไตรภาคี...

Related News

‘โรนัลโด้’ขัดคำสั่งโค้ช!!เมินซ้อมกับผู้เล่นสำรอง โผล่ห้องยิมนักเตะตัวหลัก

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกส สร้างประเด็นขึ้นมาอีกแล้ว หลังเจ้าตัวไม่ลงฝึกซ้อมกับผู้เล่นสำรองตามคำสั่งโค้ช แต่ไปฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะที่ลงสนามตัวจริงแทน หลังจากแนวรุกวัย 37 ปี โดนดร็อปอยู่ข้างสนามในฐานะตัวสำรองนัดถล่ม สวิตเซอร์แลนด์ 6-1 หลังดันแสดงอาการไม่พอใจที่โดนกุนซือทีมชาติโปรตุเกส เปลี่ยนตัวออกในเกมชนะ เกาหลีใต้.ทั้งนี้แม้ โรนัลโด้ จะได้รับโอกาสลงเล่นกับ สวิตเซอร์แลนด์ ช่วง 15 นาทีสุดท้าย แต่เมื่อจบเกมเขากลับแสดงพฤติกรรมไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับทีม...

‘ลอรี่’อุทานแรง!!หลังพรรคการเมืองประกาศขายฝันค่าแรง600 เตือนเข้าขั้นพังแบบแลนด์สไลด์ทุกมิติเศรษฐศาสตร์

นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ หรือ ลอรี่ นักการเมืองอิสระ โพสต์ข้อความระบุว่า ขายฝันค่าแรงวันละ600 พังทั้งระบบ.. จบที่คนตกงาน อุทานแรง ..เมื่อพรรคสีแดงประกาศนโยบาย "ค่าแรง 600บาท ป.ตรี  25,000บาท" อ่านตามตัวอักษรช่างดูน่าเคลิบเคลิ้ม คนทำงานจะมีกินมีใช้ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้สวยงามขนาดนั้น มาดูกัน ถ้าประกาศใช้จะเกิดไรขึ้น...✘ SMEsขนาดเล็กจ้างไม่ไหว ล้มหายตายจาก✘...

ก้าวไกล ฟาดสมาชิกตัวเองออกสื่อ!!ขาดการไตร่ตรองปมแค่เห็นต่างวิจารณ์นโยบาย’อุ๊งอิ๊ง’ขึ้นค่าแรง600

จากกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป.ต่อมา น.ส.ทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคก้าวไกล นักธุรกิจโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มในจังหวัดลำปาง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า "ค่าแรงในลำปาง ปี...

‘อนุทิน’หลุดหัวเราะ!!หลังสื่อถามปมค่าแรง600 บอกฟังดูดีแต่ไม่รู้ทำได้จริงหรือไม่ ขอไม่ก้าวก่ายนโยบายพรรคอื่น

วันนี้(8 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุถึงนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนผู้จบการศึกษาปริญญาตรี 25,000 บาท ของพรรคเพื่อไทยจะทำได้จริงหรือไม่ โดยนายอนุทิน หัวเราะออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่า ฟังดูดี แต่จะทำได้จริงหรือไม่ไม่รู้ ตนคิดว่าจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่ก็ขอชื่นชมคนที่คิดนโยบายนี้มีความตั้งใจ ที่จะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคง แต่การขึ้นค่าแรงจะต้องมีคณะกรรมการไตรภาคี...

‘ดร.นิว’ซัด!!ลัทธิสามนิ้วกุเรื่องถูกบังคับให้รัก โต้กราบแสดงเคารพรักไม่ได้ทำให้กลายเป็นไพร่ทาส

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า กราบด้วยเคารพรักไม่ได้ทำให้ใครเป็นไพร่ทาส ลัทธิสามนิ้วมักชอบกุเรื่องขึ้นมาอ้างอยู่บ่อยๆ ว่าถูกบังคับให้รัก ถูกบังคับให้กราบแสดงความเคารพ ทั้งๆ ที่ความจริงเป็นสิทธิเสรีภาพ ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด.การที่มีสามนิ้วถูกดำเนินคดี ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการบิดเบือนให้ร้าย ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน...

‘อุตตม’ชวนคิด!!ฝ่ากระแสดราม่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ยก 2 ประเด็น ปรับขึ้นค่าจ้างบนพื้นฐานความสมดุล ตอบโจทย์ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า สวัสดีครับ ช่วง 2 วันที่ผ่านมา กระแสสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนตัวแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ภายใต้ความสมดุลใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ปรับเพื่อให้แรงงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 2.ปรับขึ้นค่าแรงต้องไม่กระทบกับผู้ประกอบการ เนื่องจากวันนี้ในภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะเอสเอ็มอียังไม่หายบาดเจ็บจากโควิด และเชื่อว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะฟื้นตัว. ผมอยากเชิญทุกท่านร่วมกันคิดหาทางออกว่า การปรับค่าแรงขั้นต่ำบนพื้นฐานของความสมดุลควรทำอย่างไร ส่วนตัวเห็นว่า เราต้องใช้ระบบกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแบบใหม่ จากเดิมที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่...

‘เพื่อไทย’เชื่อคนรู้จริงหนุนขึ้นค่าแรง600!!อัดความผิดพลาดไร้ฝีมือรัฐบาลทำภาคธุรกิจ-ผู้ประกอบการไม่ฟื้น

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทในปี 2570 คนที่รู้จริงจะสนับสนุนและชื่นใจกับเรื่องนี้ การที่ภาคธุรกิจ กำลังแบกรับสภาพความไม่เติบโต และต้นทุนส่วนที่ไม่ใช่ค่าจ้างค่าแรง สูงกว่าที่ควรมายาวนาน เพราะรัฐบาลด้อยคุณภาพ บริหารไม่เป็นจึงอาจทำให้ "กังวล" ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในอัตราที่พรรคเพื่อไทยเสนอนั้น เป็นภาระหนักหนา.ผมเห็นใจผู้ประกอบการ ธุรกิจ...

‘ชูวิทย์’แฉวิธีพิสดารล้ำเหลือ!!แปลงวีซ่าเอื้อขบวนการจีนเทา เปิดปฏิบัติการล้มกระดานตม.

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ปฏิบัติการ ล้มกระดานตม. ขบวนการ “จีนเทา” ขยายเวลาอยู่ต่อในประเทศ ด้วยวิธีพิสดารล้ำเหลือ วีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้ 30 วัน แต่หากอยากอยู่ต่อ ก็แปลงประเภทวีซ่าเป็น นักธุรกิจ เรียนภาษา ใจบุญสุนทานเป็นอาสาสมัคร แค่ซื้ออาหารกระป๋อง เครื่องเขียน ทำท่าไปแจกของ...

โซเชียลแคปทัน!!ส.ส.ก้าวไกล มือลั่นโพสต์วิจารณ์นโยบายค่าแรง’อุ๊งอิ๊ง’ก่อนเจอทัวร์ลง พรรครีบขอโทษเพื่อไทยทันควัน

จากกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป.ต่อมา น.ส.ทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคก้าวไกล นักธุรกิจโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มในจังหวัดลำปาง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า "ค่าแรงในลำปาง ปี...

‘สนธิรัตน์’สรุป 3 ข้อ!!มองสภาพการเมืองวันนี้ ต้นเหตุทำคนขยับ-เปลี่ยนจุดยืนทางการเมือง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสภาพการเมืองวันนี้ ระบุว่าสภาพการเมืองวันนี้ คือ การเมือง ที่ประชาชนรู้สึกสับสนในใจ บางคนถามตนว่าเกิดอะไรขึ้น ตนจึงขอข้อสรุป 3 ข้อ เป็นผลของความล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองเกิดเป็นการเมืองที่ให้การยอมรับอำนาจและทุนการขยับและเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองที่เห็นเวลานี้ เป็นผลจากทั้ง 2 ข้อข้างต้นครับ.

‘บัวขาว’ประกาศทุ่มสุดตัว!!ดวลกำปั้นโหดยูเครน รับเป็นไฟต์หนักใจ ชวนติดตามสดจะบดเก๋าได้จริงหรือไม่

เพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ของบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย โพสต์ข้อความระบุว่า เขาไม่มีอะไรจะเสียเลย แต่กับผม ชื่อเสียง ตำนาน ทุกอย่างอาจจบลงเพียงข้ามคืน ตลอดชีวิตที่ผมชกมวยมาหลายปี มีหลายครั้งมากเลยที่ผมได้พบเจอกับบทเรียนต่างๆ ที่สอนให้ผมรู้ว่าเราไม่ควรประมาทคู่ชกชาวต่างชาติเด็ดขาด เพราะปกติแล้วพวกนักมวยต่างชาติเขาก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วในเรื่องของสรีระตามธรรมชาติ.แล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนไป มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามา ศาสตร์มวยไทยเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก...

‘ต้นไม้ประจำชาติไทย’เด่นตระหง่าน!!ในกรุงอาบูดาบี ไทย-ยูเออี ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ 300 ต้น สัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) พร้อมทั้งชุมชนไทยในยูเออี และกลุ่ม Thailand Lovers ในยูเออี ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย รวมจำนวน 300 ต้น ในสวนสาธารณะ 3 แห่ง...

‘ทักษิณ’เหน็บ!!’มิ่งขวัญ’รู้จักกันดี ถ้าไม่มีแลกดีลเป็นแคนดิเดตนายกฯ คงไม่ไป’พลังประชารัฐ’

เพจเฟซบุ๊ก"CARE คิด เคลื่อน ไทย"เผยแพร่คำพูดของ นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ วู้ดซัม ที่กล่าวช่วงหนึ่งในรายการ CARE Talk ในหัวข้อ จาก “คิดใหม่ ทำใหม่” ของไทยรักไทย มาถึงยุคสมัย “คิดใหญ่ ทำเป็น” ของเพื่อไทย ระบุถึงกรณีนายมิ่งขวัญ...

‘สุชาติ’อัด’เพื่อไทย’อย่าหาเสียงแค่นึกสนุก!!เตือนหายนะทางเศรษฐกิจ โยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการ

วันนี้(7 ธ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊กกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไปว่า "เพื่อไทย" หากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วย อย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้ เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการ การหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาระให้ภาคเอกชน...

‘โทนี่’ออกโรงป้อง!!’อุ๊งอิ๊ง’ตอกคนโวยหาเสียงขึ้นค่าแรง600 เข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไป ไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์

เพจเฟซบุ๊ก"CARE คิด เคลื่อน ไทย"เผยแพร่คำพูดของ นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี วู้ดซัม ที่กล่าวช่วงหนึ่งในรายการ CARE Talk ในหัวข้อ จาก “คิดใหม่ ทำใหม่” ของไทยรักไทย มาถึงยุคสมัย “คิดใหญ่ ทำเป็น” ของเพื่อไทย ระบุว่า...
- Advertisement -