ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด!!’อดีตประธานสภาฯ’ปมเร่งดัน-สอดไส้พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย ไม่สนข้อโต้แย้ง

0
181

วันนี้(31 ส.ค.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่า เร็วๆ นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีกล่าวหานายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 42 ราย ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ฉบับที่ .. พ.ศ. …. (พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย)
.
นายนิวัติไชย ระบุว่า ทั้งนี้พฤติการณ์ของนายสมศักดิ์ กับพวก ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ทำผิดข้อบังคับในการประชุมสภาฯ ปี 2551 หลายประการ เช่น ทำหน้าที่ของมติที่ประชุมสภา มีการเร่งรีบให้ ส.ส.ได้ลงมติ และไม่ทำหน้าที่ส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ที่มีการโต้แย้งทักท้วงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ต้องส่งให้หน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาก่อนหรือไม่
.
นายนิวัติไชย ระบุอีกว่า การกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย เป็นการดำเนินการที่มิชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ กับพวก ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือโดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. ปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 213/1 ปัจจุบันได้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อพิจารณาแล้ว
.
“การกระทำของนายสมศักดิ์ ไม่ทำหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับสภาฯ เร่งรีบผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษสุดซอย โดยไม่ทำหน้าที่ของมติที่ประชุมสภาว่า การขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นการขัดกับหลักการแห่งร่างหรือไม่อย่างไร มีการเสนอมาตราหนึ่งเข้ามา ตามหลักการต้องส่งเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาก่อนว่า สิ่งที่ส่งมาใหม่ขัดหลักการหรือไม่ แต่นายสมศักดิ์ไม่เสนอ และกรณีไม่ส่งร่าง พ.ร.บ.ที่มีการโต้แย้งทักท้วงว่า อาจเข้าข่ายการเงิน เพราะมีการจ่ายชดเชยเยียวยาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ที่ต้องส่งให้ใครพิจารณาหรือไม่อย่างไร แต่นายสมศักดิ์ก็ไม่ทำ”นายนิวัติไชย กล่าว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #นิวัติไชยเกษมมงคล #คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ #ปปช #สมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ #ประธานสภา #นิรโทษกรรม #พรบนิรโทษกรรมสุดซอย