“ผู้นำกลุ่ม G7″เรียกร้องจีนสอบสวนหาแหล่งกำเนิดแท้จริงของโรคโควิด-19 

0
746

วันที่ 14 มิ.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 แห่ง หรือ “G7” ออกแถลงการณ์วิพากษ์วิจารณ์จีนในหลายประเด็น โดยเฉพาะการเรียกร้องให้รัฐบาลจีนสืบสวนหาต้นกำเนิดของไวรัสโควิด-19 อย่างละเอียด โดยขอให้จีนเริ่มการศึกษาต้นตอของไวรัสโควิด-19 เฟสที่ 2 ร่วมกับองค์การอนามัยโลก อย่างโปร่งใส่ ถูกกาลเทศะ นำโดยผู้เชี่ยวชาญ และอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
.
นอกจากนี้กลุ่ม G7 ยังมีการเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งยังคงมีการใช้แรงงานทาส และการกดขี่ด้านแรงงานหลากหลายรูปแบบ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งเคารพปฏิญญาจีน-ฮ่องกง เพื่อรักษาเสรีภาพ เสถียรภาพ และสิทธิในการปกครองตนเองของชาวฮ่องกง และบรรยากาศข้ามช่องแคบ ซึ่งหมายถึงไต้หวัน ที่ต้องมีเสถียรภาพและความสงบสุข โดยการเจรจาอย่างสันติ
.

ThePOINT #ข่าวต่างประเทศ #ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ #G7 #จีน #โควิด-19