‘ผู้พันเบิร์ด’เผยในหลวง ร.10 ทรงงานแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ชี้สถาบันฯปรับบทบาทเข้ากับบริบทสังคม

0
351

พันเอกวันชนะ สวัสดี  รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบนักเรียนแผนที่ทหารร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือประชาธิปไตย ในหลวง ทุกพระองค์มีพระราชณกรณียกิจที่เหมาะสมและแยบยล นำมาซึ่งความผูกพันระหว่างสถาบันกับประชาชนมาโดยตลอด 
.
พันเอกวันชนะ ระบุว่า การทรงงานของในหลวงแต่ละพระองค์นั้นมีวิธีที่แตกต่างกันโดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันนั้น ถือได้ว่าเป็นการทำงานแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พระองค์ทรงงานผ่านฝ่ายเสธ(องคมนตรี)รับการรายงานเรื่องราวความทุกข์ร้อนของประชาชนผ่านองคมนตรี มีการส่งงานอย่างเป็นระบบและสืบสานต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน อย่างในกรณีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาล ร.9 มีการสอนตั้งแต่ป.1-ม.6 แต่เมื่อลงไปสืบสภาพแล้ว ม.4-ม.6 มีครูเพียงพอ พระองค์จึงให้เอาสามปีท้ายนี้ไปเพิ่มในสามปีแรกในระดับอนุบาล 
.
“การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรัชกาลปัจจุบันจึงเริ่มสอนตั้งแต่ อ.1-ม.3  เสริมเติมเต็มส่วนที่ขาดในเรื่องการศึกษา ถ้าพูดถึงด้านการศึกษาแล้วพระองค์ยังได้มีการกระจายความเจริญจากส่วนกลางออกไปสู่ส่วนภูมิภาคด้วยในโรงเรียนระดับมัธยมหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอีกทั้งยังมีด้านทุนการศึกษาที่ต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย” พันเอกวันชนะ กล่าว
.
พันเอกวันชนะ ระบุอีกว่า ขณะที่การกระจายความเจริญจากส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาคนี้ ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองอีกด้วยอาทิเช่นรถติดฝุ่นควันขยะน้ำเน่าเสียเพียงเรื่องการกระจายความเจริญออกสู่ส่วนภูมิภาคนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของ เมืองหลวง สิ่งแวดล้อม รถติดและปัญหาครอบครัวได้อีก 
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #ผู้พันเบิร์ด #พันเอกวันชนะสวัสดี #นักเรียนแผนที่ทหาร #สถาบัน #พระราชกรณียกิจ