‘ฝ่ายค้าน’พลิกลิ้น!!ปัดยื่นยุบทิ้ง’ภูมิใจไทย’แก้เกี้ยวบอกแค่ขั้นตอนเบื้องต้นจากคณะทำงาน

0
196

จากกรณีที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกมาระบุว่า เตรียมยื่นยุบพรรคที่เกี่ยวกับนโยบายกัญชา คือพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เพราะการประกาศนโยบายกัญชาเสรี เข้าข่ายพฤติกรรมที่นำไปสู่การยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 ในประเด็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยไม่ชอบ เนื่องจากการประกาศนโยบายที่หาเสียงเมื่อตอนปี 62 เกี่ยวกับนโยบายกัญชา นั้น
.
ล่าสุด วันนี้(18 ต.ค.) นพ.ชลน่าน โพสเฟซบุ๊กระบุว่า ฝ่ายค้าน ยืนยัน ยังไม่ยื่นยุบพรรคการเมืองใด ตามที่มีข่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยุบ พรรคภูมิใจไทย กรณีเสนอนโยบายกัญชานั้น ข้อเท็จจริงที่ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ ยังไม่มีการยื่นยุบพรรคการเมืองใดๆ เป็นเพียงขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นจากคณะทำงานของผู้อภิปรายในเรื่องนั้นๆ ได้ยกร่างขึ้นมา เพื่อนำมาเสนอต่อ คณะกรรมการกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองว่ามีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่ยื่นฟ้องร้องได้หรือไม่
.
กรณีประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องกัญชา คณะทำงานของผู้อภิปรายเบื้องต้นได้เสนอให้ดำเนินการตามกฎหมาย 2 เรื่อง คือ

1.ยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว กรณีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภทยาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้กัญชาถูกปลดล็อคจากยาเสพติด ทำให้เข้าใจว่าเป็นกัญชาเสรี มีการนำไปใช้เพื่อสันทนาการอย่างแพร่หลาย
.
เสนอยื่นคำร้อง เพื่อยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง ในการออกนโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่เป็นไปตามวิถีแห่งรัฐธรรมนูญ
.
ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นว่า ให้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาว่า มีความเหมาะสมมีหลักฐานเพียงพอถึงขั้นร้องยุบพรรคได้หรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนยื่นให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณายังไม่มีการยื่นยุบพรรคแต่ประการใด ในเรื่องนี้เชื่อว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน คงพิจารณาด้วยความรอบคอบ รอบด้าน ถ้าพบว่าพยายานหลักฐานไม่เพียงพอ ไม่สมเหตุผล คงมีมติให้ยุติเรื่องและไม่ส่งฟ้องยุบพรรค
.
นพ.ชลน่าน ยังระบุในเฟซบุ๊กอีกว่า ในเรื่องการยุบพรรคการเมือง ทางพรรคเพื่อไทย ได้มีจุดยืนชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่มีกฎหมายพรรคการเมือง ม.92 บัญญัติให้มีการยุบพรรคการเมืองได้อย่างง่ายดาย เป็นการทำลายพรรคการเมือง ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ม.45 ให้มีการยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุผลเดียว คือมีการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น แต่เสียดายรัฐสภาตีตก ไม่รับหลักการ ไม่ผ่านความเห็นชอบ
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ชลน่านศรีแก้ว #เพื่อไทย #ฝ่ายค้าน #นโยบายกัญชา #ภูมิใจไทย