‘พรรคกล้า’ร่วมเปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยสีเหลือง-แดงแห่งแรกในกทม.

0
879

นายปิยวุฒิ จิรธนาภา ผู้กล้าธนบุรี ระบุว่า เมื่อวานนี้ คุณ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า และพวกเราชาวพรรคกล้า กทม. รวมทั้งผม ปิยวุฒิ จิรธนาภา ผู้กล้า ธนบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดศูนย์พักคอยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยสีเหลือง-แดง ซึ่งเป็นกลุ่มอาการปานกลาง-หนัก ได้เป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร มีขนาด 40 เตียง มีอุปกรณ์ที่จำเป็น และบุคลากรทางการแพทย์รองรับเหตุได้อย่างเหมาะสมครับ
.
ศูนย์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไม่ว่าจะสำนักงานเขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 โรงพยาบาลคลองตัน การไฟฟ้านครหลวง กองทัพบก กองทัพเรือ ทพ.ศิรศักดิ์ ตั้งทองหยก – ทพ.ธัญวิชญ์ เผือกขาว และกลุ่มเพื่อนกรุงเทพคริสเตียน กลุ่มหมออาฟ Mastermind มูลนิธิบูรณพุทธ กลุ่มสหวิชาชีพจิตอาสา และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมีพรรคกล้าเรา เป็นผู้ประสานความร่วมมือครับ
.
นายปิยวุฒิ ระบุอีกว่า สำหรับผมแล้ว ศูนย์พักคอยแห่งนี้ คือตัวอย่างของ “ความปรองดอง” ในสังคมที่เราถวิลหากันมาตลอดในช่วงหลายสิบปี ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างก็วางมือลงจากอคติความแบ่งแยกทางการเมือง และร่วมมือกัน คนละไม้คนละมือ ฝ่าฟันวิกฤติภัยโควิด-19 ร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหา เราไม่โทษกัน แต่มาจับเข่านั่งคุยกัน ว่าเราจะฝ่าฟัน แก้ปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไร นี่คืออุดมการณ์ของการลงมือทำ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าของพวกเราครับ
.
“ผม ตั้ม ปิยวุฒิ จิรธนาภา กลับมาแล้วจากการรักษาตัวจากโรคโควิด ผมยังคงยึดมั่นในหลักการ ร่วมมือกันทำความดี เหมือนวันที่ผมได้อาสาก้าวเข้ามาเป็นผู้แทน ผมเชื่อมั่น ในความสามัคคี ร่วมแรงร่วมในกันของทุกคนในสังคม มาร่วมมือกัน สร้างสรรค์ธนบุรีที่ดีกว่า กับผมนะครับ”นายปิยวุฒิ ระบุ

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ปิยวุฒิจิรธนาภา #ผู้กล้า #ธนบุรี #พรรคกล้า #โควิด19 #ศูนย์พักคอย