พรรครวมเด็กเมื่อวานซืน ไม่รู้หรอว่าห้ามแทรกแซงภายใน! สส.ก้าวไกล โดนจวกอ่อนหัด โชว์คุย อดีตสส. NLD เมียนมาร์ ขอได้รับประชาธิปไตย ทั้งที่มีกฎห้าม

0
159

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2567 กรณี น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา สส.กทม. พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่า เป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอดีต ส.ส.พรรค NLD (พรรคการเมืองของอองซานซูจี) ขอให้เมียนมาร์ได้รับประชาธิปไตยในเร็ววัน

นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “เอ็ดดี้ อัษฎางค์” ระบุว่า “อ่อนหัดดัดจะ…….” หลักการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการอันเป็นการภายในของแต่ละประเทศ ปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและสมาคมอาเซียน

แต่ยังมีนักการเมืองอ่อนหัด จากพรรคการเมืองที่รวมเด็กเมื่อวานซืน ละเลยและไม่รู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศ แต่พยายามแอ็คท่าอินเตอร์ เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญกิจการระหว่างประเทศ ทั้งที่โชว์ความอ่อนหัด

โดย อัษฎางค์ ยมนาค
…………………………………………
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เป็นเอกสารในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็น วันอาเซียน

โดยในขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสกัดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม ซึ่งมีการกำหนดหลักการเบื้องต้นของอาเซียน อย่างเช่น การร่วมมือกัน ความเป็นมิตรภาพและ….

***การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อสถานการณ์ภายในประเทศสมาชิกทั้งหมด

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเริ่มใช้งานในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

แม้อาเซียนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น การที่สมาชิกอาเซียนได้จัดทำสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรือ TAC)

Thepoint #Newsthepoint

ก้าวไกล #เมียนมาร์ #อัษฎางค์ยมนาค