‘พรรคสร้างอนาคตไทย’ประชุมคก.บห. นัดแรก เคาะตั้ง’บุญส่ง ชเลธร’นั่งรองเลขาธิการพรรคคู่’วัชระ กรรณิการ์’

0
234

วันนี้ (27 เม.ย.65) ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย “พรรคสร้างอนาคตไทย”จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรก ภายหลังจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในการปนะชุมใหญ่พรรค เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นายวิเชียร ชวลิต นายสุพล ฟองงาม และนายพินิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบวาระการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ในสัดส่วนต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค
 2. นายสุพล ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค /กรรมการบริหารพรรค
 3. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค /กรรมการบริหารพรรค
 4. นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค / กรรมการบริหารพรรค
 5. นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค
  .
  คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 4 คน ได้แก่
 6. นายณรงค์ชัย แกหลวง หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่
 7. นายจรงค์ หมื่นเมือง หัวหน้าสาขาจังหวัดนราธิวาส
 8. นางสาวจินตนา กลั่นแก้ว หัวหน้าสาขาจังหวัดหวัดสุรินทร์
 9. นายชัยพัฒน์ ตั้งแดนทอง หัวหน้าสาขาจังหวัดเพชรบุรี
  .
  คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนตัวแทนพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 2 คน ได้แก่
 10. นายแดงดี แสงโยธา ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 4
 11. นายวิฑูรย์ กวางทอง ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 4
  .
  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มเติมในส่วนของรองเลขาธิการพรรค และรองโฆษกพรรค โดยแต่งตั้งนายบุญส่ง ชเลธร เป็นรองเลขาธิการพรรคเพิ่มเติมจากนายวัชระ กรรณิการ์ อีก 1 คน ซึ่งนายบุญส่งจะเข้ามาทำงานด้านวิชาการของพรรค และแต่งตั้งนายพงศ์พรหม ยามะรัต นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์  เป็นรองโฆษกพรรค
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคสร้างอนาคตไทย #บุญส่งชเลธร #วัชระกรรณิการ์ #ทีมสมคิด