‘พรรคเล็ก’พลิกเกมไม้ซีกงัดไม้ซุง!!รวมกลุ่มกัดฟันสู้หาร100 ปลุกปชช.เลือกกลุ่มการเมืองเป็นกลาง

0
177

วันนี้(14 ธ.ค.) ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ระบุว่า กลุ่มพรรคเล็กในระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบและหาร 100 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองคือการควบรวมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบอัมโนแบบไทยๆ (United Management National Organization : UMNO) ตามหลักการไม้ซีกงัดไม้ซุง เราจึงชักชวนพรรคการเมืองต่างๆ 20 พรรคมารวมกลุ่มกัน โดยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ได้ตอบรับมาแล้ว 6 พรรคคือ พรรคกรีน พรรคไทยชนะ พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคไทยรวมไทย พรรรคไทยรุ่งโรจน์ และพรรคพลังธรรมใหม่
.
นพ.ระวี ระบุว่า การแบ่งฝ่ายแบ่งสีทางการเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก และเศรษฐกิจเสียหายสังเกตได้จากการลงทะเบียนคนจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเมืองไทยยังคงสับสนวุ่นวาย เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั่วประเทศ พรรคการเมืองที่มีแนวคิดสอดคล้องกันหลายพรรคจึงยึดถือหลักการมีจุดยืนส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง จึงขอเรียกร้องให้คนไทย มีความรักสามัคคีต่อกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะเป็นกลุ่มกลางทางการเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
.
“อยากเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศที่มีความเป็นกลาง ออกมาออกมาแสดงจุดยืนและขอให้โอกาสเลือกพรรคการเมืองที่เป็นกลาง เราจะมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่เพื่อให้เกิดกลุ่มการเมืองที่เป็นกลาง และมุ่งไปสู่ยุคฟ้าสีทองผ่องอำไพ เราไม่ได้คิดที่จะมารวมเพื่อรอดตายจากรัฐธรรมนูญใหม่ แต่มารวมกันเพื่อความรอดของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้นโยบายที่จับต้องได้”นพ.ระวี กล่าว
.
นพ.ระวี ระบุว่า ในขั้นต้น 20 กว่าพรรคประกอบด้วย ส.ส. กลุ่มพรรคเล็กเกือบทุกพรรคที่อยู่ในสภา และกลุ่มพรรคการเมืองที่อยู่นอกสภา ตอนนี้พรรคเล็กในสภาที่ประกาศจะสู้ด้วยตัวเองมี 3 พรรค คือ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคเพื่อชาติไทย ส่วนพรรคพลังธรรมใหม่จะขอร่วมกลุ่มกับพรรคที่อยู่นอกสภา ซึ่งเป็นการจับมือที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนพรรคอื่นๆ ในสภาฯ คาดว่า ต้องรอฟังการแถลง ว่า จะสู้ต่อหรือไม่ เท่าที่ทราบมีแค่ข้างต้นที่จะสู้ต่อ ต่อมาคือพรรคนอกสภาตอนนี้ ถือว่า 6 พรรคนี้จับมือกัน 80-90% ได้คุยลงรายละเอียดในขั้นหนึ่งแล้ว ว่าเราจะผนึกกำลังถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีใด รอการดำเนินการต่อไป
.

ThePoint #ข่าการเมือง #พรรคเล็ก #เลือกตั้ง #สูตรหาร100 #ระวีมาศฉมาดล