พร้อมแล้ว!!’สร้างอนาคตไทย’เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 26 คน พร้อมเปลี่ยนแปลงอนาคตกรุงเทพฯที่ดีขึ้น

0
206

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ กล่าวว่า หลังจากจัดสัมมนาผู้ประสานงานพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้ประสานงานพื้นที่ คือผู้ที่แสดงเจตจำนงลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เตรียมพร้อมเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ พรรคได้คัดเลือกตัวแทน 26 คน เพื่อดูแลพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิต ความเหลื่อมล้ำ และความไม่ยุติธรรมในสังคม เพื่อผลักดันเป็นนโยบายพรรค และหากได้รับความไว้วางใจ ก็พร้อมจะเป็นตัวแทนของทุกคน เปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตที่ดีขึ้น
.
“พรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการออกแบบกฎหมาย ยกร่างพระราชบัญญัติเพื่อสนับสนุนงานของท้องถิ่น รวมถึงการประสานงานหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรระดับชาติ เพื่อร่วมสร้างอนาคตให้คนกรุงเทพ พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากหลากหลายมิติ”นายสุรนันทน์ กล่าว
.
นายสุรนันทน์ ระบุว่า พรรคอยากเห็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกภายใต้โครงการ EEC เติบโตเป็นมหานครของโลก เป็นหัวรถจักรทางเศรษฐกิจ ที่มีความสมดุลทั้งพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันกรุงเทพฯ จะเป็นกลไกอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเจริญเติบโตของจังหวัดอื่นๆ ทุกจังหวัด (Bangkok Connect) ตามนโยบายพรรคที่จะทำให้ทุกจังหวัดมีโอกาสสร้างความเจริญเติบโตภายใต้เงื่อนของแต่ละจังหวัด (77 Growth Engine)
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ

ทีมสมคิด #สร้างอนาคตไทย #เลือกตั้ง #สสกทม