ฟังทางนี้!!ไขข้อข้องใจ ช่วงนับถอยหลัง 180 วันเลือกตั้ง จัดเลี้ยงอาหาร-เปิดเวทีปราศรัยผิดกฎหมายหรือไม่??

0
162

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ (กกต.)​ และนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือตอบกลับข้อสอบถามของนายทินกร ปลอดภัย ผู้อำนวยการพรรคไทยภักดี กรณีขอความชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลา 180 วัน ก่อนสภาผู้แทนราษฎรครบวาระตามมาตรา 68 พระราช​บัญญัติ​ประกอบ​รัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2560 พรรคสามารถจัดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกของพรรคเข้าร่วม สามารถจัดให้มีอาหารว่างสำหรับสมาชิกได้หรือไม่ และรูปแบบงานเป็นการจัดประชุมมีเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆ ได้หรือไม่
.
โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ความเห็นว่าการจัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและการจัดตั้งสาขาพรรคเป็นกิจการปกติของพรรคการเมือง ที่สามารถทำได้ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบข้อ 4ข้อ 5 ข้อ 12 ข้อ 13 ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
.
ส่วนการจัดให้มีอาหารว่างสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำได้ แต่พึงระมัดระวังมิให้เป็นการกระทำเพื่อจูงใจลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส.ตามมาตรา 73 พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาการหาเสียงตามมาตรา68(1)กฎหมายเดียวกัน
.
ส่วนการจัดประชุมมีเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆ พรรคการเมืองสามารถทำได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดว่าภายหลังการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้ว ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมอื่นๆอีกแต่ต้องพึงระมัดระวังมิให้เป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 73 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561และมาตรา 50 ประกอบมาตรา53 และมาตรา 54 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #แสวงบุญมี #คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ #กกต #เลือกตั้ง