‘ภูมิใจไทย’พลิกโฉม!!การศึกษาไทย ดัน’พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้’สำเร็จ เล็งจัดตั้ง’ครูหมู่บ้าน’8 แสนคนทั่วประเทศ

0
151

ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคหลักในการขับเคลื่อนผลักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ จนประสบความสำเร็จ พร้อมสนับสนุนจัดการศึกษาตลอดชีวิต-เพื่ออาชีพ-ตามอัธยาศัย เพิ่มบทบาทกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้สนับสนุน เปิดทางองค์กรอื่นเป็นผู้จัดการศึกษาเอง เพื่อสร้างคนตามความต้องการ พร้อมตั้งธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบโอน-พักเรียน เล็งจัดตั้ง “ครูหมู่บ้าน” 8 แสนคนทั่วประเทศ เป็นอาสาสมัครให้ความรู้กับชุมชน
.

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวการเมือง #กมลรอดคล้าย #ภูมิใจไทย #ครูหมู่บ้าน #นโยบายการศึกษา #เลือกตั้ง #พูดแล้วทำ