‘ภูมิใจไทย’มาแรง!!นโยบายโดนใจคนกทม. ชูรักษามะเร็งฟรี ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพประชาชน

0
278

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง นโยบายพรรคที่โดนใจ คน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,207 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค. เมื่อถามถึงนโยบายพรรคที่โดนใจ คน กทม. ของพรรคการเมืองต่างๆ พบว่า นโยบายพรรคก้าวไกล ที่โดนใจคน กทม. 3 อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ร้อยละ 66.3 สวัสดิการก้าวหน้า ร้อยละ63.6 และการเมืองไทยก้าวหน้า ร้อยละ 63.1
.
ส่วนนโยบายพรรคเพื่อไทย ที่โดนใจคน กทม. 3 อันดับแรก ได้แก่ ยกระดับ 30 บาท ร้อยละ 84.3 บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทั่วไทยจองคิวได้เร็ว ร้อยละ 80.8 และปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 79.4 ขณะที่นโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่โดนใจ คน กทม. 3 อันดับแรก ได้แก่ ต่อยอดโครงการ คนละครึ่ง ร้อยละ 70.1 ต่อยอดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 67.0 และต่อยอดโครงการบ้านประชารัฐ ร้อยละ 65.4
.
ขณะที่นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ที่โดนใจ คน กทม. 3 อันดับแรก ได้แก่ เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ร้อยละ 82.3 ธนาคารหมู่บ้าน ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท ร้อยละ 65.1 และฟรีนมโรงเรียน 365 วัน ร้อยละ 64.5
.
สำหรับนโยบายพรรคภูมิใจไทย ที่โดนใจคน กทม. 3 อันดับแรก ได้แก่ รักษาฟรีโรคมะเร็ง ร้อยละ 79.7 ฟอกไตฟรี ผู้สูงอายุวัคซีนฉีดฟรีถึงบ้าน ร้อยละ 77.8 และเพิ่มรายได้ เปิดพื้นที่ค้าขายรองรับท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง ร้อยละ 77.0
.
ผอ.ซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลโพลชี้ให้เห็นว่า นโยบายสังคม ได้แก่ นโยบายด้านสุขภาพ ได้รับการตอบรับจากคนกทม.มากที่สุด คือ การต่อยอด 30 บาท จากพรรคเพื่อไทย และรักษาฟรีโรคมะเร็ง จากพรรคภูมิใจไทย ในขณะที่ด้านการศึกษา จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับความนิยมมากสุด คือการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี และเมื่อถามโดยสรุปว่า นโยบายพรรคการเมืองใดที่โดนใจคนตอบแบบสอบถามมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 33.0 ระบุ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 26.4 ระบุ พรรคภูมิใจไทย
.
ผอ.ซูเปอร์โพล ระบุว่า ที่น่าสนใจคือ เมื่อนำคำถามถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง คนกทม. จะเลือกพรรคการเมืองใด โดยนำข้อมูลที่เคยสำรวจก่อนหน้านี้มาทำการเปรียบเทียบแนวโน้ม พบว่า พรรคเพื่อไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.1 ในเดือนก.ค. 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 31.5 ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 21.4 และพรรคประชาธิปัตย์ ก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 3.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 17.1
.
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวอีกว่า ที่น่าเป็นห่วงคือ พรรคพลังประชารัฐ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากร้อยละ 28.7 ในเดือนก.ค. 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 ในการสำรวจล่าสุด และพรรคก้าวไกลอยู่ในระดับทรงตัวคือร้อยละ 7.0 ในเดือนก.ค. 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.9
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ซูเปอร์โพล #SUPER POLL #นโยบายพรรค #กทม. #ภูมิใจไทย