‘มงคลกิตติ์’ กับเส้นทางใหม่ ‘เฉลิมชัย’ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

0
133

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรรประชาธิปัตย์ ลงนามคำสั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่15 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (เพิ่มเติม) มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2567 ข้อ 38 (4) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จึงขอแต่งตั้งให้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็น ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

Thepoint #Newsthepoint

ประชาธิปัตย์ #ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค #มงคลกิตติ์ #เฉลิมชัยศรีอ่อน