- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง มาแรง!!โพลชี้"ชัชชาติ"มาวินคนกรุงชูนั่งผู้ว่าฯกทม.

มาแรง!!โพลชี้”ชัชชาติ”มาวินคนกรุงชูนั่งผู้ว่าฯกทม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6
.
เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
.
ขณะที่ร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
.
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
.
สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.11 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.17 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 29.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 15.83 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 4. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.56 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 5. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่าเป็น ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.23 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
  .
  ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีมพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
  .
  ขณะที่ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
  .
  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #นิด้าโพล #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #ผู้ว่าฯกทม. #เลือกตั้ง

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘สร้างอนาคตไทย’ขอเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่!!พรรคสายกลาง-ลดความขัดแย้ง ช่วงการเมืองอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อ

วันนี้( 30 กันยายน 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ, นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต ส.ส. กทม.  และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตบางขุนเทียน  ซึ่งมีนายเศรษฐสรร จันทร์ทอง เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่.นายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้ขอฝากคนรุ่นใหม่ ไฟแรง นายเศรษฐสรร...
- Advertisement -

ด่วน!!มติศาลรัฐธรรมนูญ 6-3 ‘พลเอกประยุทธ์’ อยู่ต่อ พร้อมเปิดใจวันนี้”เราเดินหน้ามาถูกทิศทางแล้วครับ”

 วันที่ 30 กันยายน 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก หลังศาสรัฐธรรมนูญตัดสิน พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ ผมขอแสดงความเคารพอย่างสูง ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

‘ส.ส.พนิต’แจ้งข่าวพบเนื้อร้ายที่เส้นเสียง ลั่นไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิด กลับมีจิตใจแข็งแกร่งขึ้น ขอมุ่งทำหน้าที่เพื่อปชช.

วันนี้(30 ก.ย.) นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กภาพขณะสวมชุดผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมระบุข้อความว่า หลายคนคงสงสัย เวลาผมออกรายการ จะเห็นได้ว่าเสียงผมแหบหรือไอเยอะ หรือบางท่านก็อาจจะทราบว่าผมมีปัญหาในการสื่อสาร ทำให้การสัมภาษณ์และการอภิปรายในสภาของผมในหลายครั้งไม่ค่อยราบรื่นนัก.ผมได้ตรวจร่างกายในครั้งนี้ พบเนื้อร้ายที่เส้นเสียงที่ด้านซ้าย 2 ครั้ง และ 3 ครั้งในเส้นเสียงด้านขวา ทำให้ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่ 5 ในรอบ...

‘ศรีสุวรรณ’ประกาศแจ้งจับสถานเดียว!!ถ้าพบคนทำสิ่งนี้หากศาลวินิจฉัย’บิ๊กตู่’อยู่ต่อ

จากกรณีวันนี้(30 ก.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย วาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่.ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า "ถ้าศาลรธน. ชี้บิ๊กตู่ อยู่ต่อ ใครลงถนนผมแจ้งจับสถานเดียว...

Related News

‘สร้างอนาคตไทย’ขอเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่!!พรรคสายกลาง-ลดความขัดแย้ง ช่วงการเมืองอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อ

วันนี้( 30 กันยายน 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ, นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต ส.ส. กทม.  และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตบางขุนเทียน  ซึ่งมีนายเศรษฐสรร จันทร์ทอง เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่.นายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้ขอฝากคนรุ่นใหม่ ไฟแรง นายเศรษฐสรร...

ด่วน!!มติศาลรัฐธรรมนูญ 6-3 ‘พลเอกประยุทธ์’ อยู่ต่อ พร้อมเปิดใจวันนี้”เราเดินหน้ามาถูกทิศทางแล้วครับ”

 วันที่ 30 กันยายน 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก หลังศาสรัฐธรรมนูญตัดสิน พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ ผมขอแสดงความเคารพอย่างสูง ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

‘ส.ส.พนิต’แจ้งข่าวพบเนื้อร้ายที่เส้นเสียง ลั่นไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิด กลับมีจิตใจแข็งแกร่งขึ้น ขอมุ่งทำหน้าที่เพื่อปชช.

วันนี้(30 ก.ย.) นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กภาพขณะสวมชุดผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมระบุข้อความว่า หลายคนคงสงสัย เวลาผมออกรายการ จะเห็นได้ว่าเสียงผมแหบหรือไอเยอะ หรือบางท่านก็อาจจะทราบว่าผมมีปัญหาในการสื่อสาร ทำให้การสัมภาษณ์และการอภิปรายในสภาของผมในหลายครั้งไม่ค่อยราบรื่นนัก.ผมได้ตรวจร่างกายในครั้งนี้ พบเนื้อร้ายที่เส้นเสียงที่ด้านซ้าย 2 ครั้ง และ 3 ครั้งในเส้นเสียงด้านขวา ทำให้ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่ 5 ในรอบ...

‘ศรีสุวรรณ’ประกาศแจ้งจับสถานเดียว!!ถ้าพบคนทำสิ่งนี้หากศาลวินิจฉัย’บิ๊กตู่’อยู่ต่อ

จากกรณีวันนี้(30 ก.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย วาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่.ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า "ถ้าศาลรธน. ชี้บิ๊กตู่ อยู่ต่อ ใครลงถนนผมแจ้งจับสถานเดียว...

‘ภูมิธรรม’เอาด้วยไวรัลฮิต!!’ลุงตู่ มิใช่ดวงดาวที่พราวแสง’จี้ลงจากตำแหน่งด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอผลวินิจฉัยศาล

นายภูมิธรรม เวชยชัย  ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูแทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ลุงตู่ มิใช่ดวงดาวที่พราวแสง".ประเทศจะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้ หากไม่มี "ลุงตู่" เป็นนายกฯ จริงหรือ!!.ประเทศเราพัฒนาไปมากแล้ว.ไม่ควรปล่อยให้คนๆหนึ่ง มาเป็นเงื่อนไขในการทำลาย หลักการที่ควรจะเป็นทำให้ระบบนิติธรรม นิติรัฐ ของประเทศกระทบกระเทือนและเสียหาย.30 กันยายน วันนี้คนไทยทั้งประเทศรอรับฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรธน.อย่างจดจ่อเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง ผมอยากฝากคำถามไปว่า ทำไม"ลุงตู่" ที่ยังมีตำแหน่ง เป็นถึงผู้นำของประเทศ แถมเคยประกาศตัวอย่างห้าวหาญว่าเป็นผู้ทำการรัฐประหารเพื่อปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้น…(แม้ความจริงจะประจักษ์ชัดว่าสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง).ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มาจากสิ่งที่พวกพ้อง”ลุงตู่”ทำกันขึ้นมาเอง...

‘สนธิรัตน์’สะท้อนมุมมอง!!กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายส่งผลกระทบทางตรง-ทางอ้อมเรื่องปากท้องอย่างไร??

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย แล้วจะส่งผลต่อเรื่องปากท้องโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอย่างไร ผมมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างนี้ครับ จากข่าว คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ผมมองว่า

‘ธันวา’งัดหลักฐานสวน!!’ศรีสุวรรณ’ยืนยัน’สร้างอนาคตไทย’เล่นตามกติกา ซัดอย่าเลือกปฏิบัติไล่ตรวจสอบให้ทั่วถึง

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟสบุ๊กสวนกลับนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณีไปยื่นคำร้องขอให้ กกต.ตรวจสอบป้ายหาเสียงของพรรคสร้างอนาคตไทย โดยกล่าวหาว่าไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียง ปี 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมาได้กำหนดไว้ โดยระบุว่า การที่นายศรีสุวรรณจะดำเนินการฟ้องร้องพรรคใดนั้นก็ถือเป็นสิทธิของนายศรีสุวรรณ แต่การที่พรรคสร้างอนาคตไทยเอาป้ายใหญ่ซึ่งมีขนาดเกินที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวลงตั้งแต่ก่อนเริ่มนับกรอบเวลา 180 วันนั้น...

‘โรม’ย้ำก่อนชี้ชะตา วาระนายกฯ’บิ๊กตู่’มันจบแล้ว!!ไม่มียืดเยื้อ ชวนจับตาจะลงนรกขุมลึกกว่านี้อีกหรือไม่

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ย้ำอีกครั้งก่อนวันวินิจฉัย ถ้ามุ่งหมายป้องกันการผูกขาดอำนาจจริงๆ 8 ปีประยุทธ์ต้องสิ้นสุดแค่ตรงนี้ 30 กันยายน 2565 จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดการวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ถูกสั่งพักงานอยู่ จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาครบ 8 ปีแล้ว.ผมได้พูดเรื่องนี้หลายครั้งในโอกาสต่างๆ และในวันนี้ก็จะขอพูดย้ำอีกครั้ง ว่าถ้าเราจะยึดถือเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ...

‘ดร.อักษรศรี’ชี้เหตุผลทำไมรัฐประหาร’สีจิ้นผิง’เป็นไปไม่ได้!!มองความแยบยลทางการเมืองของผู้นำจีน

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กบทสัมภาษณ์ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า ทำไมรัฐประหาร “สีจิ้นผิง” เป็นไปไม่ได้ !! โครงสร้างการเมืองจีนซับซ้อนซ่อนเงื่อน ประชุมลับ เป่ยไต้เหอ หากมีความเห็นต่างก็เคลียร์ใจ #สลายขัดแย้ง แล้วก็จบ!! ไม่มีการดิสเครดิตกันทางการเมืองหรือหวังยึดอำนาจ จบคือจบ.ท่ามกลางวิกฤติการเมืองและสงครามระหว่าง “รัสเซีย-ยูเครน” และปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลก ล่าสุด จู่ๆ...

‘โบว์ ณัฏฐา’เชือดนิ่ม!!’หมอวาโย’ใช้สถานะ’หมอ’ยกตนข่มคนอื่น!!ชี้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คำพูดใครถูก-ใครบิดเบือน

น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เห็นบางการสื่อสารจากคนที่ใช้คำนำหน้าว่า “นายแพทย์” แล้วก็ไม่สบายใจ เพราะเป็นอีกครั้งที่มีความพยายามผูกขาดความคิดความเชื่อเกี่ยวกับโรคภัย และการรักษาตัวซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล ด้วยการเอาสถานะ“หมอ” มาข่มคนอื่น ทั้งที่ในความเป็นจริงการแพทย์มีหลายแนวทาง ทั้งแผนไทย แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ก็เห็นแล้วว่า ในหมู่แพทย์เองทั่วโลกก็ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หมอทั่วไปคิดอย่าง หมอเฉพาะทางคิดอย่างและหมอการเมือง...

เช็คผู้เล่นทำแต้มสูงสุด!!’ทีมตบลูกยางสาวไทย’อัด’โครเอเชีย’ศึกชิงแชมป์โลก2022

ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 ในนัดที่ 3 ทีมชาติไทย เอาชนะ ทีมชาติโครเอเชียไปได้ 3-0 เซต 25-18, 25-13, 25-21 จากการแข่งขันที่สนามเจลเรโดม เมืองกดังก์ ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทีมชาติไทยทำผลงานลงแข่งขัน 3...

‘ธันวา’เบรกดราม่า!!วอนสังคมแยกแยะไม่ชอบรัฐบาลอย่าลามอคติรพ. ชี้ปชช.ได้ประโยชน์สร้างสถานีรถไฟฟ้าศิริราช

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กข่าวการอนุมัติงบกว่า 3.8 พันล้านบาท สร้างสถานีรถไฟฟ้าศิริราช และอาคารรักษาพยาบาลเป็นสถานีสุขภาพ เชื่อมสายสีแดงอ่อน-สายสีส้ม พร้อมระบุข้อความว่า ใจเย็นก่อนนะครับ ไม่ชอบรัฐบาลก็ไม่มีใครว่า แต่ลามไปอคติตั้งแง่แม้กระทั่งโรงพยาบาลนี่มันเกินไปหน่อย ศิริราชมีผู้ใช้บริการต่อปีกว่า 3 ล้านคน.ใครเคยไปแถวนั้นจะรู้เลยว่ารถติดแค่ไหน ที่จอดรถก็ไม่ค่อยมี การทำจุดเชื่อมโยงเส้นทางและสถานีสุขภาพตามมติครม.นั้น แม้ผมจะด่ารัฐบาลนี้มากแค่ไหนแต่ผมก็เห็นด้วยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกำลังไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแพงๆทั้งนั้น ถ้าเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น แถมคุณภาพการรักษายอดเยี่ยมในราคาไม่แพง แล้วมันไม่ดีตรงไหนหรอ.ปล.บางคนโยงไปเทียบกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์...

‘พงศ์พรหม’ทวงคืนแก้มลิง!!ช่วยกรุงเทพฯพ้นน้ำท่วมซ้ำซาก ยกเป็นวิธีการอยู่กับน้ำในใจกลางเมือง

วันนี้(29 ก.ย.) นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า แก้มลิงยาสูบ ซัก 30 ปีก่อนในทุกๆฤดูฝน น้ำจะเอ่อจากคลองไผ่สิงโตเข้าท่วมท้ายซอยถึงกลางซอยสุขุมวิท 2-16 ในทุกๆปี รวมถึงเวลาฝนตกหนักบนถนนย่านพระราม 4-คลองเตย ยาวไปถึงสุขุมวิท 24 ก็จะมีน้ำท่วมขัง.จนเกิดการขุดแก้มลิงยาสูบ เพื่อเชื่อมกับเครือข่ายคลองไผ่สิงโต ฝั่งนึงไปบรรจบสุขุมวิท 24 เชื่อมมาท้ายซอยไผ่สิงโตแล้วไปเชื่อมท้ายสุขุมวิท...

‘บอม-โอฬาร’ยก10ข้อ สิ่งที่ผู้นำประเทศยุคนี้ควรมี!!ชี้เห็นชัดในผู้ชายที่ชื่อ’ดร.สมคิด’

"บอม-โอฬาร วีระนนท์" กรรมการบริหาร พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ภาพทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยขณะเข้าพบ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค โดยระบุข้อความว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คนแบบนี้ คือ ผู้ที่เหมาะสม ในการเป็นผู้นำประเทศ วันนี้เหล่าทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย นำโดยพี่นริศ เชยกลิ่น และเหล่าคนรุ่นใหม่ หลากวัย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.สมคิด...

‘เพื่อไทย’ตั้ง’ปลอดประสพ’ปธ.คณะทำงานเฉพาะกิจเกาะติดพายุ’โนรู’ จี้’หัวหน้ารัฐบาล’ออกแถลงสถานการณ์ด้วยตัวเองให้ปชช.มั่นใจ

คณะทำงานเฉพาะกิจติดตามภัยพิบัติ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เตือนประชาชนเผชิญเหตุพายุโนรู ระบุเนื้อหาว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโนรู เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ำวันนี้ (28 กันยายน 2565) ส่งผลกระทบทั่วประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากจากปริมาณน้ำฝนสะสมหลายพื้นที่.พรรคเพื่อไทยมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด จึงได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานที่ประชุม เห็นควรให้ข้อมูลประชาชน ถึงสถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเผชิญเหตุ...
- Advertisement -