มาแรง!!โพลชี้”ชัชชาติ”มาวินคนกรุงชูนั่งผู้ว่าฯกทม.

0
765

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6
.
เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
.
ขณะที่ร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
.
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
.
สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.11 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.17 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 29.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 15.83 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 4. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.56 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 5. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่าเป็น ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.23 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
  .
  ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีมพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
  .
  ขณะที่ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
  .
  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #นิด้าโพล #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #ผู้ว่าฯกทม. #เลือกตั้ง