- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง มาแรง!!โพลชี้"ชัชชาติ"มาวินคนกรุงชูนั่งผู้ว่าฯกทม.

มาแรง!!โพลชี้”ชัชชาติ”มาวินคนกรุงชูนั่งผู้ว่าฯกทม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6
.
เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
.
ขณะที่ร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
.
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
.
สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.11 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.17 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 29.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 15.83 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 4. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.56 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 5. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่าเป็น ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.23 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
  .
  ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีมพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
  .
  ขณะที่ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
  .
  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #นิด้าโพล #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #ผู้ว่าฯกทม. #เลือกตั้ง

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

นักลงทุน วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจก้าวไกล ต้องหนุนการลงทุน ไม่ใช่จ้องสกัด!

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนชื่อดัง ให้สัมภาษณ์ในรายการโลกในมุมมองของ Value Invester เรื่อง "ตลาดหุ้นกับรัฐบาล" โดยระบุว่า นโยบายของรัฐบาลใหม่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะความกังลวล เรื่องการนำโยบยทางการเมืองไปใช้ แล้วกระทบทุนใหญ่จำนวนมาก ประเด็นที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กังวล อีกเรื่อง...
- Advertisement -

‘เสธ.หิ’ ซัดก้าวไกล จะเป็นนายกฯ ต้องแต่งตั้งจากสภา ไม่ใช่ตั้งกันเองในร้านอาหาร

'เสธ.หิ' ซัดก้าวไกล จะเป็นนายกฯ ต้องแต่งตั้งจากสภา ไม่ใช่ตั้งกันเองในร้านอาหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาทวงสปิริต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

‘หญิงหน่อย’ ถาม จะเลือกตั้งทำไมถ้าจะตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ย้ำเป็นการไม่เคารพเสียงประชาชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติจะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้เชื่อมั่นในพรรคที่จะส่งบุคคลมาทำหน้าที่ประธานสภา โดยเฉพาะหน้าที่ในการควบคุมการประชุม ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้นเชื่อว่าพรรคที่จะส่งประธานสภาจะต้องสรรหาคนที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่ง เพราะถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญ คุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่าอยากเห็นพรรคลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 พูดคุยกันให้จบ ไม่อยากให้เปิดฟรีโหวต...

“มันคือการเมืองอย่างหนึ่ง” เพจดังชี้ ‘ก้าวไกล’ โชว์ภาพลักษณ์บวก สะท้อนบทบาทของฝั่งเสรีนิยมที่ “ฝั่งอนุรักษ์นิยมขาดหาย” แถมเป็นการเมืองที่ได้ผลดีมากๆ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เพจเฟสบุ๊ก "ความเห็นของผม" แชร์รูปภาพของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล พร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า "หล่อไหม ตอบเลยว่า หล่อละมุนไหม ตอบเลยว่า ละมุนภาพเป็นบวกไหม ตอบเลยว่า บวกมาก

Related News

นักลงทุน วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจก้าวไกล ต้องหนุนการลงทุน ไม่ใช่จ้องสกัด!

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนชื่อดัง ให้สัมภาษณ์ในรายการโลกในมุมมองของ Value Invester เรื่อง "ตลาดหุ้นกับรัฐบาล" โดยระบุว่า นโยบายของรัฐบาลใหม่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะความกังลวล เรื่องการนำโยบยทางการเมืองไปใช้ แล้วกระทบทุนใหญ่จำนวนมาก ประเด็นที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กังวล อีกเรื่อง...

‘เสธ.หิ’ ซัดก้าวไกล จะเป็นนายกฯ ต้องแต่งตั้งจากสภา ไม่ใช่ตั้งกันเองในร้านอาหาร

'เสธ.หิ' ซัดก้าวไกล จะเป็นนายกฯ ต้องแต่งตั้งจากสภา ไม่ใช่ตั้งกันเองในร้านอาหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาทวงสปิริต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

‘หญิงหน่อย’ ถาม จะเลือกตั้งทำไมถ้าจะตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ย้ำเป็นการไม่เคารพเสียงประชาชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติจะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้เชื่อมั่นในพรรคที่จะส่งบุคคลมาทำหน้าที่ประธานสภา โดยเฉพาะหน้าที่ในการควบคุมการประชุม ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้นเชื่อว่าพรรคที่จะส่งประธานสภาจะต้องสรรหาคนที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่ง เพราะถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญ คุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่าอยากเห็นพรรคลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 พูดคุยกันให้จบ ไม่อยากให้เปิดฟรีโหวต...

“มันคือการเมืองอย่างหนึ่ง” เพจดังชี้ ‘ก้าวไกล’ โชว์ภาพลักษณ์บวก สะท้อนบทบาทของฝั่งเสรีนิยมที่ “ฝั่งอนุรักษ์นิยมขาดหาย” แถมเป็นการเมืองที่ได้ผลดีมากๆ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เพจเฟสบุ๊ก "ความเห็นของผม" แชร์รูปภาพของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล พร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า "หล่อไหม ตอบเลยว่า หล่อละมุนไหม ตอบเลยว่า ละมุนภาพเป็นบวกไหม ตอบเลยว่า บวกมาก

‘แรมโบ้’ ฟาด ‘โรม’ อยากมีอำนาจจนน้ำลายหก ก่อนจะไล่ ‘ลุงตู่ ‘ ไปตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) กล่าวถึงนายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม อย่าหวังส้มหล่นและให้เตรียมเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลว่า หากนายรังสิมันต์ ทราบถึงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล จะทราบดีว่ามีอีกหลายขั้นตอนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาทำงาน นายกฯ...

‘ดร.อานนท์’ ดีดปาก ‘โรม’ ต้องลี้ภัยไร้แผ่นดินสักวัน ส่วน ‘ลุงตู่’ ต้องเก็บกระเป๋าพ้นทำเนียบฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า ลุงตู่คงต้องเก็บของออกจากทำเนียบซักวัน ไปตามวาระและตามกฎหมาย ส่วนโรมนั้นอาจจะต้องเก็บของลี้ภัยไร้แผ่นดินอยู่ซักวัน ไม่ช้าก็เร็ว ThePoint #Newsthepoint #ดรอานนท์...

‘ทิพานัน’ ชู ‘ประยุทธ์’ ผู้นำสร้างความเจริญเป็นรูปธรรม สานฝันถนนมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90%

วันที่ 1 มิ.ย. 66 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกลาโหม เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย รองรับการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมไปสู่พื้นที่ต่างทั่วประเทศและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ล่าสุด โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี การก่อสร้างมีความคืบหน้า...

“พิธา” นำทีมก้าวไกล หารือ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นกระจายอำนาจ-ความเจริญ

วันที่ 1 มิ.ย. 66 ที่สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมประชุมกับนายกสมาคมอบต. แห่งประเทศไทย, นายกสมาคมอบจ. และเทศบาล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายกระจายอำนาจ โดยนายพิธา กล่าวว่า ตนอยากเดินทางมาขอบคุณด้วยตัวเอง...

‘พิธา’ การันตี ‘ศิริกัญญา’ เหมาะนั่งมรว.คลัง ในรัฐบาลก้าวไกล หลังทำงานด้วยกันมา 4 ปี คือขุนคลังที่ดีที่สุด

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ ว่าตนมั่นใจในตัว น.ส.ศิริกัญญาเกินร้อย บางคนอาจจะมีโอกาสได้คุยกับ น.ส.ศิริกัญญาไม่นานมาก แต่ตนเองทำงานด้วยกันมา 4 ปี เขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ดีที่สุดในช่วงนี้ ThePoint...

‘ศิริกัญญา’แจงโชว์วิสัยทัศน์สื่อสารผิดพลาด ลั่น “อย่าตัดสินที่อายุหรือประสบการณ์” ดูผลงานย้อนหลังอภิปรายในสภาฯ

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือระหว่าง หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และพรรคก้าวไกล ถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากการที่น.ส.ศิริกัญญาได้แสดงวิสัยทัศน์ในรายการของลงทุนแมน ว่า พอมีคำวิพากษ์วิจารณ์ เราจำเป็นที่จะต้องรับฟังนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด สิ่งที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ซึ่งตนคิดว่าการที่เรามาทำการเมืองในรูปแบบใหม่ๆ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ แน่นอนว่าจะต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ มีคนที่จะต้องเสียผลประโยชน์บ้าง แต่ก็เข้าใจดี และจะพยายามสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเยียวยา ที่จะทำให้ทุกฝ่ายไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากมาตรการต่างๆ

‘ทวี’ ประชาชาติ หนุนก้าวไกล พรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล กันไม่ให้ส้มหล่นถึง’ประยุทธ์’

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยก่อนการประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล ว่า วาระการประชุมในวันนี้คงจะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่ ในการประชุมพรรคก้าวไกลมาใช้สถานที่พรรคประชาชาติ นำเอ็มโอยู 23 ข้อ มาลงรายละเอียดว่า ทำอย่างไรจะแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพราะใน 23 ข้อ เอาเป็นหัวข้อสำคัญที่พรรคการเมืองไปหาเสียง ส่วนเรื่อง อื่นๆ อยู่ที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะนำเสนอ

ฟังชัดๆ! ตัวตึงว่าที่รมว.คลัง ‘ศิริกัญญา’ แนวคิดสุดย้อนแย้งสมัยนายกปู-ปัจจุบัน เรื่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไหนบอกเคยบอกว่าอย่าทำเร็วเกินไป

เพจเฟซบุ๊ก "สติค่ะลูกกกก" เผยแพร่คลิปเปรียบเทียบมุมมองแนวคิดขัดแย้งกันกรณีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ได้รับการสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลให้เป็น รมว.คลัง โดยในคลิปช่วงแรกวิจารณ์นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอีกช่วงพูดเรื่องนโยบายพรรคก้าวไกลปรับขึ้นค่าแรง 450 บาท ภายใน 100 วัน โดยน.ส.ศิริกัญญา...

‘เสรีพิศุทธ์’ โพสต์หนังสือ ‘สนธิญา’ เขียนกราบขอโทษ หลังศาลพิพากษาคุก 6 เดือน พร้อมถามควรให้อภัยดีไหม!?

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความพร้อมหนังสือที่ นาย สนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีหนังสือกราบขอประทานโทษจากกรณีที่ถูกศาลอาญาชั้นต้นพิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท...

ยังไงล่ะนี่!? เพจดังงัดหลักฐาน ‘พิธา-ก้าวไกล’ ส่งหนังสือ ถึงสมาคมนายก อบจ. แต่บอกสื่อ “เขาเชิญมา”

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 จากประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาเตือนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล กรณียังไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่สมควรเรียกหน่วยราชการมาให้ข้อมูล ทำให้นายพิธา ออกมาตอบโต้ว่า ไม่ได้การเดินสายพูดคุยหน่วยงานราชการ แต่เพราะเป็นคนเชิญเราเอง คาดว่าเป็นการเชิญในฐานะพรรคการเมืองที่อาจมีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องที่ค้างวาระในคณะรัฐมนตรีเดิมที่ต้องผลักดันนั้น ล่าสุด...

‘ทนายบอน’ ชี้ สังคมไทยมีวิธีการทำลาย “คุณค่าของความดี” ด้วยการลาก “ของดี” มาให้หมาเยี่ยวรด!

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน อดีตว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ของจะขลังแค่ไหนก็ไม่รอดจะทำให้ของดี "เสื่อม" ทำไม่ยากครับ ลากมาให้หมาเยี่ยวรด เอามาด่า เอามาด้อยค่า เอามาบิดเบือนซ้ำๆ ทำเป็น "ขบวนการ" ของดีๆ ยังไงก็ต้องเสื่อม (ในสายตาคน) เพราะเปรอะเปื้อนไปด้วยอาจม…...
- Advertisement -