มีความหวัง!’แพทย์’ยืนยันฟ้าทะลายโจรช่วยลดปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิดได้จริง เล็งขยายผลใช้ในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง

0
847

ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 ซึ่งให้ใช้ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)ได้
.
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ว่า หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยว่าฟ้าทะลายโจร มีประโยชน์ในการรักษาโควิด-19 และได้มีการผลักดันให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรด้านสาธารณสุข มีการสื่อสารกับประชาชนเรื่องฟ้าทะลายโจร รวมถึงมีการใช้สมุนไพรอื่นๆ มาร่วมรักษาโควิด และเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น กระชาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการนำมาใช้กับประชาชน และตำรับยาอื่นๆ ทำให้ปัจจุบันกลุ่มแพทย์แผนไทย ได้เข้ามาช่วยเหลือแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น
.
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สรรพคุณของ ฟ้าทะลายโจรในการลดปอดอักเสบในกลุ่มผู้ป่วยโควิด 19 พบว่าสามารถลดปอดอักเสบได้จริงและกำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำมาขยายผลอย่างชัดเจนในการใช้ฟ้าทะลายโจร รวมถึงสมุนไพร ชนิดอื่นๆด้วย ซึ่งในแง่ของงานวิจัยเริ่มมีการเริ่มขยายผลการนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง เพราะฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณในการลดความดัน ปรับระดับน้ำตาลในเลือด
.
พญ.อัมพร ระบุว่า ทั้งนี้เมื่อได้มีการนำไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองที่เป็น โรคเบาหวาน เป็นความดันโลหิตสูง พบว่าสามารถเห็นผลค่อนข้างดี ลดอาการปอดอักเสบได้ และมีอาการที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินยาฟ้าทะลายโจร ฉะนั้น เวลานี้กำลังศึกษาในกลุ่ม ผู้ป่วยสีเหลือง ซึ่งหากได้ผลดีก็จะนำเสนอให้มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มสีเหลืองด้วย แต่ความยากในตอนนี้ คือ ทุกคนในสังคมตระหนักและกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 19 ทำให้หลายคนไปหาซื้อยาฟ้าทะลายโจรมาเก็บไว้
.
“จริงๆ แล้วการใช้ยาฟ้าทะลายโจรต้องใช้ในปริมาณจำกัด การจัดเตรียมสมุนไพรเอาไว้ใช้เพื่อดูแลการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ดี หลายคนไม่ต้องเตรียมการ หรือกักตุนไว้ ควรคำนึงถึงผู้อื่นด้วย เพราะภาครัฐได้มีการจัดเตรียมไว้เพียงพอ อย่าง ล่าสุดทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนเกษตร และนักวิชาการ หารือถึงแนวทางในการปลูกฟ้าทะลายโจรอย่างไรให้ได้ยาที่ดีที่สุด ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความร่วมมือทั้งการผลิต และการกระจายยาไปในพื้นที่ต่างๆ”พญ.อัมพร กล่าว
.
ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้รวบรวมผลของผู้ป่วยโควิด 19 ที่ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโรค ทั้งในโรงพยาบาลสนาม และเรือนจำ พบว่า ผู้ป่วยโควิดที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร ในปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 5 วัน ร้อยละ 90 จะมีอาการดีขึ้น ขณะที่อาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดอาการปอดบวมนั้น มีน้อยมาก โดยว่าย้ำการใช้ฟ้าทะลายโจร ต้องใช้อย่างถูกวิธี อย่าใช้เพื่อป้องกันโรค โดยผู้ป่วยโควิดที่ใช้ ‘ฟ้าทะลายโจร’ มากกว่า 90% หาย อย่างข้อมูลของ ผู้ป่วยโควิด 19 ในเรือนจำนนทบุรี ซึ่งมีการใช้ทั้งสิ้น 1,300 ราย พบปอดบวม 50 ราย หรือ 3.85% เท่านั้น
.
ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ 51 ราย แบ่งเป็น ท้องเดิน 24 ราย คลื่นไส้ อาเจียน 16 ราย ปวดหัว วิงเวียน 3 ราย ผื่น-ลมพิษ 4 ราย ชามือ- เท้า 8 ราย ส่วน โรงพยาบาลบุษราคัม ใช้ทั้งสิ้น 525 ราย พบปอดบวม 20 ราย หรือ 3.81% พบอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 40 ราย แบ่งเป็น ท้องเดิน 24 ราย คลื่นไส้อาเจียน 6 ราย ปวดหัว วิงเวียน 7 รายใจสั่น 2 ราย ผื่น-ลมพิษ 1 ราย และ ชามือ-เท้า 1 ราย
.

#ThePOINT #ข่าวสังคม #โควิด19 #วัคซีน #เดลต้า #ฟ้าทะลายโจร #สมุนไพรไทย