ม็อบออกแถลงการณ์ฟ้องโลก!!ประเทศนี้ยังปกครองระบอบอำนาจนิยม ปืนมีค่ามากกว่ากฎหมาย ยินดีต้อนรับ’ผู้นำเอเปค’สู่เทศกาลโกหกครั้งใหญ่

0
205

เพจเฟซบุ๊ก”กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group – DRG” โพสต์แถลงการณ์:WHAT HAPPENED IN THAILAND ระบุข้อความว่า วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 แนวร่วมภาคประชาชนได้จัดกิจกรรม “WHAT HAPPENED IN THAILAND” นัดรวมตัวกันที่แยกอโศกเพื่อเดินขบวนไปยื่นจดหมายถึงผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม APEC2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แต่ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจนไม่สามารถเคลื่อนขบวนได้ ข้อความด้านล่างนี้คือเนื้อหาของจดหมายที่จะนำไปยื่น
.
เรียน สมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและสมาชิกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม APEC 2022 เราประชาชนมีความยินดีอย่างยิ่งในวาระโอกาสที่พวกท่านเหล่าสมาชิกอันทรงเกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ท่านจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งการโกหกครั้งใหญ่ ตั้งแต่ความปลอมเปลือกของบริเวณที่ประชุม ถนนหนทางที่ท่านใช้จราจรมายังที่ประชุมที่ถูกซุกขยะไว้ใต้พรมแดงและโรยด้วยผักชีที่กลิ่นแรงยิ่งกว่ากุหลาบใดๆ การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเสแสร้งนี้เป็นเครื่องมือที่ให้พวกท่านในฐานะสมาชิกรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลเผด็จการอัปลักษณ์ในผ้าคลุมของการเลือกตั้งตามกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับโจร
.
พวกท่านอาจสงสัยว่าประเทศนี้ก็เป็นประชาธิปไตยแล้วมิใช่หรือ หลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 แต่ภายใต้ผ้าคลุมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเงามืดของกองทัพไทยและสถาบันกษัตริย์ยังคงทำให้ประเทศนี้เป็นได้แค่ประเทศเสมือนประชาธิปไตย เป็นลิเกโรงใหญ่ที่ถูกกำกับโดยองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญทั้งหลาย
.
เงามืดเหล่านี้มองเห็นเป็นรูปธรรมได้จากการที่ประเทศไทยยังบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112) อย่างเข้มข้นด้วยวิธีเหวี่ยงแหอย่างเกินขอบเขตของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เจตนาทำให้ประชาชนหวาดกลัวในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เหตุเพราะไม่แน่ใจเส้นแบ่งที่ชัดเจนของกรอบกฎหมายที่พึงกระทำได้หลายคดียังดำเนินอยู่ มีผู้ได้รับความเจ็บปวดและผลกระทบจากการถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมทางความคิด มีนิสิต นักศึกษา นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักสิทธิมนุษยชนพบว่าถูกรัฐซึ่งใช้เพกาซัสสปายแวร์แอบสอดส่องการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และละเมิดความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุเพราะมั่วสุมกันคุยเรื่องการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน
.
ประเทศนี้ยังปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมที่กำลังทางกายภาพมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด ปืนมีค่ามากกว่ากฎหมาย รัฐธรรมนูญเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่พร้อมจะทิ้งขยะแล้วเขียนใหม่ตามแต่ผู้ถืออำนาจต้องการไม่ต่างอะไรกับการจดใส่กระดาษชำระที่นำไว้ใช้เพียงชั่วครู่ยามเท่านั้น
.
หลังรัฐประหารในปี 2557 คณะรัฐประหารและรัฐบาลจำแลงภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการขยายพระราชอำนาจให้สถาบันกษัตริย์ เริ่มจากการมีรับสั่งให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์หลังจากที่ผ่านการทำประชามติรับรองแล้ว ในปี 2559 อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรรมนูญ
.
นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการออกประกาศโดยสถาบันกษัตริย์ วินิจฉัยการกระทำของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อมีประกาศดังกล่าวลงมา ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระก็รับลูกด้วยการวินิจฉัยให้พรรคไทยรักษาชาติต้องถูกยุบไป โดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการกระทำที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลงสมัครในตำเเหน่งนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรไทยเเละ กรรมการการเลือกตั้งเองก็ยืนยันข้อเท็จจริงนี้ก่อนพระบรมราชโองการดังกล่าวจะถูกเผยเเพร่ต่อสาธารณะ ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการใช้อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
.
รัฐบาลนี้ยังได้ขยายอำนาจ เปิดช่องโหว่ให้สถาบันกษัตริย์รับเงินจากเหล่าพ่อค้านักธุรกิจ อันนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการรับเงินเพื่อสร้างเครือข่ายทุนศักดินาและอำนวยความราบรื่นของการประกอบการณ์
.
นอกจากนี้ รัฐบาลประยุทธ์ยังได้สั่งให้มีการแก้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อันเป็นการเปิดช่องให้กษัตริย์เป็นคนร่วมลงทุนถือหุ้นส่วนผลประโยชน์ ในขณะที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆก็ตาม ซึ่งครอบคลุมกรณีการพิพาทในการประกอบธุรกิจ ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงการลงทุนที่สถาบันกษัตริย์ได้รับผลประโยชน์ โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากมีการกระทำผิดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นๆ
.
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐไทยยังคงดำเนินต่อไปเเม้ในขณะที่พวกท่านเดินอยู่ในศูนย์ประชุม เเละมันจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยไปหากพวกท่านเเสดงท่าทีเป็นมิตรกับผู้นำที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารฉบับนี้ โปรดพิจารณาถึงสาส์นฉบับนี้ที่มอบให้ท่านในฐานะเหรียญอีกด้านที่ถูกคว่ำไว้เเละปัญหามากมายที่รัฐบาลซุกไว้จนไม่พอจะปิดไว้ใต้ใบบัว โปรดได้ยินเสียงของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่จัดเจนเรื่องการตลบเเตลงเเละปลิ้นปล้อนอยู่เป็นนิจ
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประชาชน
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย #ม็อบ #สามนิ้ว #เอเปค #APEC #รัฐบาล