ม.รามฯ มอบทุนเรียนฟรี!1ปี ช่วยนศ.สูญเสียพ่อ-แม่จากโรคโควิด-19

0
817

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบิดามารดาจากโรคดังกล่าว จนมีผลกระทบต่อการศึกษาต่อ ม.ร.จึงขอมีส่วนร่วมในการดู แลและช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษาที่สูญเสียบิดามารดาจากเชื้อโควิด-19 โดยจะให้ทุนการศึกษา เรียนฟรี 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาปัจจุบัน และผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน 100 ทุนการศึกษา
.
ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนต่อโดยไม่หยุดชะงัก ซึ่งการให้ทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นมาตรการที่เพิ่มเติมจากการลดค่าเล่าเรียน 50% ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐมนตรี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหากมีผู้ได้รับความเดือนร้อนมากเกินกว่าจำนวนทุนการศึกษาที่กำหนดในข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
.
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าว ยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 0-2310-8080
.

#ThePOINT #ข่าวสังคม #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เยียวยา #นักศึกษา #โควิด19