ยัน ‘ทักษิณ’ ป่วยร้ายแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้! ‘ทวี’ ตอบ ‘ก้าวไกล’ ไม่มีหมอเทวดา ทำตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์อย่างชอบธรรม

0
221

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล เรื่องการพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถามพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าในการพิจารณาพักโทษนายทักษิณเข้าเกณฑ์พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ กฎกระทรวง และประกาศกรมราชทัณฑ์อย่างไร ตามประกาศของกรมราชทัณฑ์ หลักแห่งการพักโทษ คือ 1.ป่วยซึ่งต้องเป็นโรคที่กำหนดไว้ 7 ข้อ อาทิ โรงร้ายแรงที่รักษาไม่หายขาด ไตวายระยะสุดท้าย(ต้องฟอกไต) มะเร็งระยะสุดท้าย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ เป็นต้น มีโอกาสเสียชีวิตหากอยู่ในเรือนจำต่อ หรือ2.ชราภาพ อายุเกิน 70 ปี แต่จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วย

“โดยเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้วัดในแบบทดสอบ มี 10 ข้อ ต้องได้คะแนนไม่เกิน 11 คะแนน ประกอบด้วย กินอาหารด้วยตนเองไม่ได้ ใช้ห้องน้ำด้วยตนเองไม่ได้ ชำระร่างกายด้วยตนเองไม่ได้ สวมเสื้อผ้าด้วยตนเองไม่ได้ เดินไปมาภายในบ้านไม่ได้ ลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ไม่ได้ ขึ้นบันไดด้วยตนเองไม่ได้ อาบน้ำด้วยตนเองไม่ได้ กลั้นอุจจาระไม่ได้ และกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ถามว่านายทักษิณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างไร แพทย์ที่ให้การรับรองนายทักษิณ 2 คนคือใคร และประเมินอาการป่วยกี่ครั้ง เพราะถือเป็นหมอเทวดารับรองให้นายทักษิณป่วยอยู่ในระยะร้ายแรง แต่หายได้ภายใน 180 วัน”นายณัฐชา กล่าว

ด้านพ.ต.อ.ทวี ชี้แจงว่า เรื่องการพักโทษมีกำหนดไว้ในพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ มาตรา 52 ข้อ7 และในกฎกระทรวงแบ่งการพักโทษเป็น 2 อย่าง คือ พักโทษทั่วไป กับพักโทษเนื่องจากมีเหตุพิเศษ โดยเริ่มจากการเป็นความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จากนั้นส่งไปให้คณะอนุกรรมการ 19 คน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งมาที่รมว.ยุติธรรมพิจารณาอีกครั้ง โดยในครั้งที่ผ่านมามีการพิจารณา 945 คน ไม่ให้ผ่าน 15 คน ดังนั้นมีผู้ได้พักโทษ 930 คน ซึ่งทั้งหมดพิจารณาจากหลักฐานทางการแพทย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การพักโทษมีมาตั้งแต่ปี 46 ยอดรวมถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการพักโทษแล้ว 2,420 คน

“กรณีนี้(ทักษิณ)อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เลข 11 เล็กน้อย ผมรู้สึกกังวล เพราะพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ห้ามเปิดเผยข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือจะใช้อำนาจหรือสิทธิ์เพื่อขอเอกสารสุขภาพของบุคคลไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หมอที่วินิจฉัยเป็นคณะแพทย์จากรพ.ตำรวจ ยืนยันการพักโทษเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทางการแพทย์มชอบธรรมด้วยเหตุผลและคุณธรรม”พ.ต.อ.ทวี กล่าว

Thepoint #Newsthepoint

ทักษิณชินวัตร #ทักษิณ #ก้าวไกล