ย้อนรอย ‘นมหนองโพ’ อาชีพพระราชทาน ‘สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี’ แก้ปัญหาน้ำนมดิบที่ไม่มีผู้รับซื้อ

0
324

จากกรณี ลิซ่า BLACKPINK’ (ลลิษา มโนบาล) ได้โพสต์ภาพนมถุงหนองโพ รสช็อกโกแลต ลงในอินสตราแกรม จนเกิดกระแสนมหนองโพฟีเวอร์ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าความเป็นมาของนมหนองโพสุดฮิตนั้นมาจากนั้น

แฟนเพจเฟสบุ๊ก ‘ฉันเกิดในรัฐกาลที่ ๙’ เปิดเผยข้อมูลว่า สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) “จากปัญหาตลาดรองรับผลผลิตน้ำนมดิบ สู่แนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม”

จากสภาวะน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเพชรบุรีผลิตได้นั้น ไม่มีผู้รับซื้อ ขาดตลาดที่จะจำหน่าย ปัญหาได้สั่งสมนำไปสู่สภาวะขาดทุน ทำให้เส้นทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นดูจะเป็นเส้นทางที่มากด้วยอุปสรรค

จนกระทั่งในวันอาทิตย์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสถานีผสมเทียม จังหวัดราชบุรี นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เรื่องปัญหาการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำนมดิบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวมน้ำนม และจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๑๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงนมผงขึ้น มีต้นแบบจากโรงนมผงสวนจิตรลดา โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรีในช่วงนั้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดสายการผลิตในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงพระราชทานชื่อว่า “โรงนมผงหนองโพ” บริหารงานในรูปบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า “บริษัท ผลิตภัณฑ์หนองโพราชบุรี จำกัด” และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด” (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จากนั้นเมื่องานของสหกรณ์ฯ มีความมั่นคงแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทพร้อมด้วยโรงงานผลิตนมผงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นต้นมา

ที่มา : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0stnmBCqpN42ZiBHsu3RrnzoR9dVKNXwNFS5bD9YgGpNsHjCBjqXjrZzuXrWYWiEpl&id=100063718412931&mibextid=qC1gEa

Thepoint #Newsthepoint #นมหนองโพ #สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี #น้ำนมดิบ #อาชีพพระราชทาน #รัชกาลที่9