‘รวมไทยยูไนเต็ด’รุก!!ทวงคืนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดึงกลับมาใช้พัฒนาเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง

0
272

ผู้สมัครสมาชิกกรุงเทพมหานคร ในนามพรรครวมไทยยูไนเต็ด ได้แก่ นายกอบกฤต สุขสถิตย์ (หนุน) ผู้สมัครส.ก. เขตปทุมวัน เบอร์ 7, นางสาวภัทรพร ชุติวาลนันท์ (นุ่น) ผู้สมัคร สก. เขตคลองสาน เบอร์ 7 และนางสาวริสา แซ่ฮึง (ยิว) ผู้สมัคร สก. เขตบางคอแหลม เบอร์ 3 ต่างตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท ส.ก. ในฐานะกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุดตามพรบ. กระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542
.
ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสะดวกในการบริหารงาน ที่การบริหารงานแบบรวมศูนย์ไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในด้านการบริการ และการอำนวยประโยชน์ได้
.
โดยในปี 62 มีรายงานถึงเงินกําไรของการไฟฟ้า และ ประปา ออกมาว่า กฟน. มีกำไร 8,400 ล้านบาท และ ประปากำไรอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท โดยคนกรุงถือเป็นผู้บริโภคใหญ่ที่สุด คำถามที่เกิดขึ้นคือ กำไรจากสาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านั้น กทม. ไม่สามารถนำกลับมาใช้เพื่อพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพได้เลย
.
ทั้งนี้คุณหนุน ผู้สมัครส.ก. เขตปทุมวัน เบอร์ 7 กล่าวว่า “การกระจายการบริหารงานจากศูนย์กลางมาอยู่ที่พื้นที่ จะทำให้มีการบริหารงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการที่การจัดการไฟฟ้าและประปาจะมาอยู่ในมือของกทม. จะทำให้การบริหารงานและการจัดการไฟฟ้าและประปาตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ไฟฟ้าพลังงานทดแทนสามารถดึงมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำประปาให้ทานได้และครอบคลุมทุกพื้นที่”
.
คุณนุ่น ผู้สมัคร สก. เขตคลองสาน เบอร์ 7 ได้เสริมอีกว่า “ประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมที่ปรับตัวมาใช้พลังงานทางเลือก แต่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานของภาครัฐบางส่วนที่ส่งผลให้การตื่นตัวของประชาชนในการใช้พลังงานทางเลือกน้อยลง การขายคืนไฟจากการลงทุนของประชาชนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดูจำกัดด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ดังนั้นการที่จะผลักดันให้มหานครอย่างกทม. เข้ามามีอำนาจในการบริหารการไฟฟ้าด้วยตัวเอง คงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากที่กว่าการกำกับดูแลจากส่วนกลาง”
.
“มหานครกรุงเทพ ต้องการอำนาจในการพัฒนาตนเองให้ครอบคลุมในทุกด้าน แต่ในปัจจุบันการที่กรุงเทพมหานครจะปรับตัวให้เป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังติดปัญหาอยู่หลายส่วนหนึ่งในนั้น คือ กทม.ไม่มีอำนาจในการเข้าไปดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐานของกทม. อย่างเช่น การไฟฟ้า และการประปา ดังนั้นการเร่งกระบวนการตามพระราชบัญญัติ การกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะเป็นการตอบโจทย์ปลดล็อกให้กทม.พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่” คุณยิว ผู้สมัคร ส.ก. เบอร์ 3 เขตบางคอแหลม ได้เพิ่มเติมถึงความสำคัญของการทวงคืนสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กทม. จัดการดูแล
.
การกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ กทม. ในการจัดการบริหารไฟฟ้า และ ประปาเองได้ จะเป็นก้าวสำคัญในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดการบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น อย่าลืมวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) บัตรสีชมพู เลือกพรรครวมไทยยูไนเต็ด
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #รวมไทยยูไนเต็ด #สก. #กระจายอำนาจท้องถิ่น #สาธารณูปโภคพื้นฐาน #เลือกตั้ง