“รองหัวหน้าพรรคกล้า” ชี้หนทางแก้จน 2 ชาติยักษ์ใหญ่”ญี่ปุ่น-จีน”แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ส่งเสริม SME-เกษตรกร และเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก

0
846

นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เวลาดูระบบเศรษฐกิจ ผมชอบดูตัวอย่าง จาก 2 ประเทศที่แก้ปัญหา SME และความยากจนได้ดีมาก คือญี่ปุ่นและจีน สิ่งที่ทั้ง2ประเทศนี้ทำได้สำเร็จเหมือนกันคือ ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆได้สำเร็จ
.
ญี่ปุ่นใช้การกระจายอำนาจ ใช้ภาษีของท้องถิ่นมาบำรุงท้องถิ่นตัวเอง และให้ระบบข้าราชการไปสร้าง support unit ให้แต่ละพื้นที่ของตัว วิธีนี้การดูแล SME และเกษตรกรในแต่ละพื้นที่จึงแก้ปัญหาของตัวเองได้ฉับไว และตรงกับปัญหาของตัวเอง
.
ต่างจากนโยบายรัฐบาลส่วนกลางของไทย ที่ดูแลทั้งประเทศด้วยระบบราชการรวมศูนย์ ที่ไม่เข้าใจปัญหาของแต่ละพื้นที่ดีพอ และกลไกระบบราชการที่รวมศูนย์จึงเชื่องช้าและติดขัดหลายขั้นตอน
.
ยังไม่นับถึงปัญหามากกระทรวงมากกรมกองของไทย ที่มีมากกว่าญี่ปุ่นมากหลายเท่าตัว ยิ่งสร้างรอยต่อ และขั้นตอนการทำงานที่มากเกินจำเป็น และก่อให้เกิดทุจริตคอรัปชั่นได้ง่ายอีกด้วย
.
ส่วนประเทศจีนนั้น ขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ทำให้เกิดการทำตลาดแบบ direct to consumer ได้โดยผู้ประกอบการคนตัวเล็กทั้งหลาย ไม่ต้องพึ่งระบบพ่อค้าคนกลางมากินหัวคิว
.
นอกจากนี้จีนยังกระตุ้นส่งเสริมผู้ประกอบการเล็กๆเหล่านี้ ผ่าน e-Commerce park ที่มีนับพันๆแห่งทั่วประเทศ ทั้งสร้างโอกาส ทั้งติดอาวุธ และให้แต้มต่อคนตัวเล็กอย่างครบถ้วน
.
การกระตุ้นส่งเสริมของจีนนั้น ทำผ่านกลไกตลาดที่เน้นการสร้างยอดขาย ใครพัฒนาปรับตัวเร็ว ยิ่งได้ incentive นี่จึงทำให้เกิดการตื่นตัวแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการกันเองอย่างเร่งด่วน รัฐไม่ลงไปทำธุรกรรมเอง แต่กระตุ้นส่งเสริมให้เอกชนลงทุนและเติบโต โดยรัฐดูแลสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงกีดกันการคุกคามจากคู่แข่งต่างชาติที่เหนือกว่าทั้งทุนและเทคโนโลยี่
.
ทั้งญี่ปุ่นและจีน จึงประสบความสำเร็จ ในการแก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้ SMEและเกษตรกร คนตัวเล็กทั้งหลาย ลืมตาอ้าปากและร่ำรวยได้
.
หวังเหลือเกินครับประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ตลอดจนกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบญี่ปุ่นและจีนเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็กจึงจะเกิดขึ้นได้จริง
.
อ้างอิง https://www.facebook.com/389870724721224/posts/1470385663336386/
.

ThePOINT #วรวุฒิ อุ่นใจ #พรรคกล้า #เศรษฐกิจ #SME #ญี่ปุ่น #จีน