ระอุ!!ชาวบ้านเดือดแชร์ว่อนพะเยาสั่งธนาคารห้ามบริการคนไม่ฉีดวัคซีน

0
806

กลายเป็นกระแสดราม่าร้อนแรง จากกรณีที่จังหวัดพะเยา ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือกับทางธนาคารพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา งดการให้บริการกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ที่เดินทางมาใช้บริการกับทางธนาคาร เพื่อเป็นมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยระบุในหนังสือว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564
.
และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัดชีนปัองกันโรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้ การคำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้จำนวน 201,279 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. ในการนี้ จังหวัดทะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการใด้รับวันติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ลงนามโดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
.
ทั้งนี้ภายหลังมีประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การออกคำสั่งดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #พะเยา #ธนาคาร #วัคซีน #โควิด19 #สาธารณสุข