- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง รัฐบาล กางตัวเลขตบหน้า!!'ฝ่ายค้าน'อ้างท่องเที่ยวร้างต่างชาติเมินไทย ซัดวิจารณ์ให้อยู่บนข้อเท็จจริงไม่เอาอคติ-ประโยชน์การเมือง

รัฐบาล กางตัวเลขตบหน้า!!’ฝ่ายค้าน’อ้างท่องเที่ยวร้างต่างชาติเมินไทย ซัดวิจารณ์ให้อยู่บนข้อเท็จจริงไม่เอาอคติ-ประโยชน์การเมือง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีมี ส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาระบุถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยว่าโควิด19 คลี่คลายแล้วแต่นักท่องเที่ยวยังเดินทางมาประเทศไทยน้อยนั้น น่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้สึก โดยไม่ได้พิจารณาถึงข้อมูลความจริง ที่ขณะนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่ต่างเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และการฟื้นตัวดังกล่าวนั้นก็ส่งผลดีต่อการจ้างงาน การมีงานทำของแรงงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย
.
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ต.ค. 65 รวมแล้วกว่า 7.56 ล้านคน และด้วยใน 2 เดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงไฮซีซัน ททท. จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยในช่วงพ.ย.-ธ.ค. เดือนละ 1.5 ล้านคน ทำให้ปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 10 ล้านคน
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ส่วนที่ ส.ส. ท่านนี้ถามว่ารัฐบาลอ้างว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 6 ล้านคนนั้น และถึงสิ้นปีจะเพิ่มเป็น10 ล้านคน ไปเอาตัวเลขมาจากไหนนั้น ก็ต้องเรียนว่าตัวเลขของรัฐบาลมีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองในด่านทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ และประมวลผลโดย ททท. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อรายงานต่อรัฐบาลใช้ในการประกอบการดำเนินนโยบายต่างๆ
.
สำหรับประเด็นที่มีการ ระบุว่า ตัวเลขผู้ที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศนั้น ต้องให้ข้อมูลว่าปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวผู้ที่ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวจะพำนักในประเทศไทยได้นานที่สุด 45 วันเท่านั้น ด้วยระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้ ผู้จะทำงานในไทยได้จะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือ มี Work Permit เท่านั้น
.
นอกจากนี้ ข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ได้ชี้ให้เห็นว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว เห็นได้จากการเดินทางเข้าผ่านด่านท่าอากาศยานเป็นหลัก ขณะที่หากเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นจะเดินทางเข้าผ่านด่านทางบก โดย สตม. รายงานว่า จากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ 7.56 ล้านคนนั้น ช่องทาง 3 อันดับแรกที่มีการเดินทางเข้าคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3.99 ล้านคน ท่าอากาศยานภูเก็ต 9.81 แสนคน และท่าอากาศยานดอนเมือง 5.83 แสนคน เพียง 3 ท่าอากาศยานนี้ก็คิดเป็นร้อยละ 73.51 ของจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งหมด ส่วนการเดินทางผ่านด่านทางบกนั้นส่วนใหญ่เป็นการเดินทางผ่านด่านสะเดา จ.สงขลา 4.66 แสนคน และ ด่านหนองคาย 2.33 แสนคน
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญ ติดตามสถานการณ์ในภาคการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด มีข้อสั่งการและมอบหมายงานให้หน่วยงานเกี่ยวข้องผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ และออกมาตรการสนับสนุนโดยต่อเนื่อง ควบคู่กับการทยอยเปิดประเทศอย่างระมัดระวังเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวไปได้ ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องปลอดภัยจากโควิด19ด้วย ไม่ได้ยึดแต่ตัวเลขและการเติบโตจนละเลยความปลอดภัยและชีวิตของประชาชน
.
ขณะเดียวกัน ช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาเนื่องจากนโยบายซีโร่โควิดนี้ นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานเกี่ยวข้องในการหาตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ตะวันออกกลาง ซึ่งก็สะท้อนจากตัวเลขการเดินทางเข้าไทยของชาวอินเดียที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับ 2 ที่เดินทางเข้าไทย 6.79 แสนคน รองจากมาเลเซียที่ 1.28 ล้านคน
.
“ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและส่งผลดีไปยังภาคต่างๆ โดยเฉพาะการบริโภคและการจ้างงาน เป็นเครื่องยืนยันว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ทอดทิ้งภาคการท่องเที่ยว ดังที่ ส.ส.ท่านี้กล่าวหา รัฐบาลได้ทำงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดวางมาตรการต่างๆ ร่วมกัน ขณะที่ ททท. ก็จัดกิจกรรมหาตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งหากนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ นิ่งเฉย ก็คงไม่ได้เห็นข้อมูลภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นต่อเนื่องดังที่ปรากฎอยู่ในขณะนี้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ได้มีกการระบุถึงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หยุดชะงักในช่วงเกือบ 3 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั้น ก็เป็นสถานการณ์เดียวกับเมืองท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศไทย
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เห็นจากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ใน 9 เดือนแรกของปีนี้ โรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเข้าพักเพิ่มเป็นร้อยละ 49.11 จากร้อยละ 13.79 ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ขณะที่จำนวนผู้เข้าพักรวม 3.83 ล้านคน จาก 1.05 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 264.22 มีผู้เดินทางเยี่ยมเยียนทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 5.94 ล้านคน จาก 1.92 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 209.31 เกิดรายได้การท่องเที่ยวจากผู้เยี่ยมเยียนรวม 3.87 หมื่นล้านบาท จาก 1.27 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 204.89
.
“การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่แต่ละฝ่ายสามารถทำได้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานที่เกิดประโยชน์กับประชาชน แต่การวิจารณ์นั้นควรเป็นการวิจารณ์ที่มีคุณภาพ อยู่บนข้อมูลความเป็นจริง ไม่ใช่เอาอคติและประโยชน์การเมืองเป็นที่ตั้งแล้วบิดเบือนข้อมูลจนอาจเกิดความเข้าใจผิดและไม่มีประโยชน์ใดๆ เกิดแก่ประชาชนเลย”น.ส.ไตรศุลี กล่าว
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ไตรศุลีไตรสรณกุล #รัฐบาล #ฝ่ายค้าน #ท่องเที่ยว #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘ท่านอ้น’ ถึงประเทศไทยวันนี้ ทำภารกิจวันพ่อ กลับไทยครั้ง 2 ในรอบปี พำนัก 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 หลังจากที่ “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสคนที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเดินทางกลับแผ่นดินเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทย...
- Advertisement -

‘วิโรจน์’ เดือด เหน็บหมูกระทะไม่ใช่ซอฟต์เพาเวอร์ แนะแก้ค้าบริการเด็ก-จีนเทา-ติดสินบน หวั่น กลายเป็นฮับมาเฟียโลก

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แชร์ข่าว พร้อมทวิตข้อความผ่าน x กรณีสื่อเยอรมันตีแผ่กระบวนการค้ามนุษย์ไทย ที่ผู้ต้องหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ว่า “1) ค้าบริการเด็ก 3)...

‘แก้วสรร’ หวดแรง! Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก กรุณาอย่าฟุ้งซ่านลามปามวัฒนธรรมของผู้คนในบ้านนี้เมืองนี้ ที่จะสาดน้ำทั้งเดือน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความในรูปถาม- ตอบ เรื่อง Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก มีเนื้อหาว่า ถาม Soft Power คืออะไรครับ...

ทำไมไม่เคยพูดถึงสุราคนไทย!? ‘ช่อ พรรณิการ์’ หวังเพื่อไทยคงจุดยืนโหวต ‘สุราก้าวหน้า’ เปิดช่องทางรายย่อยเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมวงเสวนาภายในงาน “ก้าวไปกับคนรักเหล้าเบียร์ ครั้งที่ 1” ที่จัดร่วมกันโดยสมาคมสุราท้องถิ่นไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์ และบริษัท ส้มจี๊ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีการพูดคุยถึงอนาคตอุตสาหกรรมสุราของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย

Related News

‘ท่านอ้น’ ถึงประเทศไทยวันนี้ ทำภารกิจวันพ่อ กลับไทยครั้ง 2 ในรอบปี พำนัก 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 หลังจากที่ “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสคนที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเดินทางกลับแผ่นดินเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทย...

‘วิโรจน์’ เดือด เหน็บหมูกระทะไม่ใช่ซอฟต์เพาเวอร์ แนะแก้ค้าบริการเด็ก-จีนเทา-ติดสินบน หวั่น กลายเป็นฮับมาเฟียโลก

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แชร์ข่าว พร้อมทวิตข้อความผ่าน x กรณีสื่อเยอรมันตีแผ่กระบวนการค้ามนุษย์ไทย ที่ผู้ต้องหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ว่า “1) ค้าบริการเด็ก 3)...

‘แก้วสรร’ หวดแรง! Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก กรุณาอย่าฟุ้งซ่านลามปามวัฒนธรรมของผู้คนในบ้านนี้เมืองนี้ ที่จะสาดน้ำทั้งเดือน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความในรูปถาม- ตอบ เรื่อง Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก มีเนื้อหาว่า ถาม Soft Power คืออะไรครับ...

ทำไมไม่เคยพูดถึงสุราคนไทย!? ‘ช่อ พรรณิการ์’ หวังเพื่อไทยคงจุดยืนโหวต ‘สุราก้าวหน้า’ เปิดช่องทางรายย่อยเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมวงเสวนาภายในงาน “ก้าวไปกับคนรักเหล้าเบียร์ ครั้งที่ 1” ที่จัดร่วมกันโดยสมาคมสุราท้องถิ่นไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์ และบริษัท ส้มจี๊ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีการพูดคุยถึงอนาคตอุตสาหกรรมสุราของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

ผู้เชี่ยวชาญคลื่นวอนตัม-ราศีx ฟันธง ‘อุ๊งอิ๊ง’ มีวาสนาเป็นนายกฯ! ‘ไพศาล’เผย เตรียมนำอัญมณีมงคลทั้งหมดมอบให้

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า คุณอุ๊งอิ๊งมีวาสนาเป็นถึงนายก???ท่านอาจารย์ ชยุต ตุณสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับคลื่นควอนตัม และรังสี X ได้แวะมาเยี่ยมเมื่อบ่ายวานนี้

‘พายุ’ ตอกกลับ ‘เบญจา’ องคมนตรี คือ “ข้าราชการในพระองค์” ตาม พ.ร.ฎ.กรณีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ล่าสุด ‘เบญจา’ ลบโพสต์ทิ้งไปแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 นายพายุ เนื่องจำนงค์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กซ์ ตอบกลับ เบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ระบุถึงกรณีแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรีว่า "การตั้งประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อาจจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูฐหรือไม่?...

‘ธนกร’ ร่วมยินดีองคมนตรีคนใหม่ เผย ‘ประยุทธ์ฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมือง ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรีคนใหม่ว่า “กราบแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ท่านองคมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อค่ำวานนี้ หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรี ผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรี...

“รัฐบาลเศรษฐา” มาถูกทาง! ดันประเพณี “ลอยกระทง” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ต่อยอดเป็น World Class Festival สร้างรายได้ให้ประเทศ

ประเพณีไทยมีอยู่หลากหลาย ซึ่งทุกประเพณีล้วนแต่เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน และปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสวยงามและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์และต่อยอดประเพณีไทยอยู่เนืองๆ โดยมีการผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาประชาคมโลก ยกตัวอย่างเช่น การนำ “โนรา” หรือ “Nora, Dance Drama in Southern Thailand” มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the...

‘ไพศาล’ ยินดีกับ ‘ประยุทธ์’ หลังถูกแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ฟาดพวกปั่นกระแสว่ากลับเป็ยนายกฯคงสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญและเป็นเกียรติยศสูงสุดของคนที่เกิดมาเป็นคนไทย ด้วยความเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการสนองพระเดชพระคุณให้สำเร็จตามที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยนั้น และในโอกาสนี้ ซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายที่ท่านพ้นภาระทางการเมืองไปแล้ว สู่ตำแหน่งสำคัญอันสูงสุด...

เปิดสถานบริการถึงตี 4 ! ครม.ไฟเขียวให้ 5 จังหวัดพื้นที่ กทม., ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสาระสำคัญ คือ เป็นการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการในเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ด้วยเหตุว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด 19 จึงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการ ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมาย และสถานบริการที่ตั้งอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สั่งย้ายเพราะมีประสบการณ์เหมาะสม! ‘ทวี’ แจงหลังมีดราม่าย้าย ‘สุริยา’ พ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท....
- Advertisement -