รัตนพันธ์’เพื่อไทย-ก้าวหน้า’ดันแก้ม.112-116เข้าสภาลั่นถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทย!!

0
704

วานนี้ 31 ต.ค. นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า จากกรณีคณะราษฎร ม็อบ 31 ตุลา 64 เรียกร้องต่อคณะตุลาการ เพื่อคืนสิทธิประกันตัว ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง พร้อมเรียกร้องต่อรัฐสภาให้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น
.
พรรคเพื่อไทย จึงได้ออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ ว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมนำข้อเสนอแก้กฎหมายมาตรา 112 และมาตรา 116 เข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภา นับเป็นการย้ำเจตนารมณ์ที่ได้กล่าวเอาไว้ในงานพรุ่งนี้เพื่อไทย ที่ได้เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางความคิด เพื่อฟื้นฟูหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประเทศ โดยมีเนื้อหาระบุว่า
.
ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกิน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศ
.
ตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย
.
ขณะที่ เพจคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความระบุว่า หมดเวลา 112 ถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทย จะชอบหรือไม่ชอบแต่เราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ามีคนจำนวนมากมองสถาบันกษัตริย์ไม่เหมือนที่รัฐไทยพยายามอยากให้มอง มากถึงขนาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติด้วย
.
ที่ผ่านมามีเยาวชนอนาคตของชาติถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายอาญามาตรา 112 เพียงเพราะพวกเขาพูดความจริงในสังคมไทย และมีบางส่วนที่แม้จะคิด แต่ไม่ได้พูด ไม่ได้แสดงออก เลยยังไม่ถูกดำเนินคดี แต่หากสถานการณ์ในประเทศไทยยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วมโนธรรมสำนึกทำให้เขาต้องพูดความจริง ใครจะรู้ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครต่อไปหรือจะเป็นลูกหลานของใครที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกจากการพูดความจริง
.
เมื่อมีคนจำนวนมากมองเห็นเช่นนั้น นี่จึงไม่ใช่เรื่องปัญหาส่วนบุคคล แต่คือภาพใหญ่ในเชิงโครงสร้าง เป็นเรื่องของคนจำนวนมาก เป็นเรื่องของคนทั้งสังคม หากเป็นเช่นนั้นจะจับขังคุกอีกสักกี่คนก็ไม่สามารถหยุดสายธารของการเปลี่ยนแปลงและหยุดความคิดของพวกเขาไปได้ และที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าการใช้นิติสงคราม มาสร้างความกลัวเพื่อปิดปากไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นความรักได้ ตรงกันข้ามกลับยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับคนทั้งเจอเนอเรชั่นและคนจำนวนมากในสังคมไปด้วย
.
ทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ได้ จึงไม่ใช่จับใครก็ตามไปขังไว้ในคุกและสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัว แต่คือการต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและหลักการประชาธิปไตย
.
แม้ว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จำเป็นต้องใช้พลังของคนเป็นวงกว้างทั้งจากฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพื่อให้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นความเห็นพร้องต้องกันของสังคม และการที่จำทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ ต้องมีรูปแบบการรณรงค์และทำงานทางความคิดที่หลากหลาย
.
ข้อเสนอต่อประเด็นกฎหมายอาญามาตรา 112 ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะมาตรานี้มีปัญหาทั้งตัวบท การนำไปใช้ การตีความ และปัญหาในเชิงโครงสร้าง รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่รัฐบาลใช้ดำเนินคดีกับผู้เห็นต่าง กฎหมายมาตรานี้จึงไม่ใช่แค่เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดา แต่ยังเป็นภาพแทนของสถาบันกษัตริย์ นี่จึงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียว แต่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมืองและประเด็นแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เราจึงได้เห็นปัญหาและความท้าทายมากมายในสังคมไทยจากกฎหมายอาญามาตรา 112
.
เพื่อให้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นไปได้ เพื่อให้กฎหมายอาญามาตรา 112 ถูกพูดคุยถกเถียงเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา และเพื่อให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันใช้เสรีภาพในการแสดงออก เพราะทั้งหมดนี้จะทำให้สังคมไทยสามารถเดินออกจากวิกฤติ ก้าวไปสู่การออกแบบอนาคตร่วมกันและทำให้ทุกคนทุกฝ่ายทุกอุดมการณ์ความฝันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
.
ดังนั้น การเกิดขึ้นของราษฎรประสงค์ยกเลิก 112 จึงมีความสำคัญต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และทำให้ข้อถกเถียงเรื่องมาตรา 112 กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้พวกเราคณะก้าวหน้าจึงพร้อมเดินหน้าร่วมรณรงค์ ล่ารายชื่อให้ได้มากที่สุด และนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ #ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคก้าวไกล #คณะก้าวหน้า #ม็อบราษฎร #สามนิ้ว #ม.112 #ม.116