รู้หรือไม่?’ครูจ๋า’พาทำความรู้จักสก.ทำหน้าที่อะไร ก่อนเปิดสนามเลือกตั้งท้องถิ่น!!

0
811

น.ส.ชวนา รอนไพริน(จ๋า) ผู้กล้า กทม. โพสต์ข้อความผ้านเฟซบุ๊กระบุว่า ด้วยเหตุที่คนกรุงเทพฯไม่ได้สัมผัสกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนานถึง 11 ปี ครูจ๋าพบคำถามมากมายว่า สก. คืออะไร? หน้าที่ทำอะไร? โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือแม้แต่ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ก็แทบจะลืมกันไปแล้ว! ไปรู้จักและเข้าใจบทบาทของ สก. ด้วยกันนะคะ
.
สก. มีหน้าที่เสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่ามีเหตุผลเหมาะสมอย่างไร และจะเพิ่มหรือลดให้เป็นไปตามกระบวนการของการออกข้อบัญญัติ

-ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
-ตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-เสนอญัตติ หากที่ประชุมสภาเห็นชอบ จะส่งญัตติในเรื่องนั้น ๆ ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปโดยเข้าชื่อเพื่อเสนอญัตติ ให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-เป็นกรรมการสภา ควบคุมติดตามผลการบริหารงาน ของฝ่ายบริหาร
-พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อกำหนดกรุงเทพมหานคร
-ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารและสำนักงานเขตในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
.
สก.จึงเป็น #ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ นั้นๆ ที่จะนำเอาความต้องการ ข้อร้องเรียน และปัญหาต่างๆในพื้นที่ไปเสนอทางฝ่ายบริหารพิจารณาและดำเนินการแก้ไขต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ครูจ๋า #จ๋าชวนารอนไพริน #พรรคกล้า #ผู้กล้ากทม. #สก.