‘ลิซ่า-คุณแม่’ เตรียมรับรางวัลแห่งชาติ! สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2567 เคาะตรงคุณสมบัติ ลูกกตัญญู-แม่ดีเด่น ทุกประการ

0
182

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567”พร้อมเผย แม่จิตรทิพย์ บรู๊ชวายเลอร์ (คุณแม่ลิซ่า Blackpink) ได้รับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” และ นางสาวลลิษา มโนบาล ที่ได้รับการคัดเลือก”ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”

“การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567” โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

การแถลงข่าว ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 ณ เจ้าพระยาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารบางกอก ดินเนอร์ เธียเตอร์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ถนนสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 กล่าวถึง การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567
คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567
คุณอรรถชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการโครงการบางกอกเวิลด์ กล่าวถึง สถานที่การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

และในปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เชิดชูเกียรติคุณแม่จิตรทิพย์ บรู๊ชวายเลอร์ (คุณแม่ลิซ่า Blackpink) ที่ได้รับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” และ นางสาวลลิษา มโนบาล ที่ได้รับการคัดเลือก”ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือก โดยแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 ณ เจ้าพระยาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารบางกอก ดินเนอร์เธียเตอร์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ถนนสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

Thepoint #Newsthepoint

วันแม่แห่งชาติ #ลิซ่า #LISA