วันนี้ในอดีต! ครบ 7 ปี “ยิ่งลักษณ์” พ้นตำแหน่ง หลังศาลวินิจฉัยย้าย”ถวิล เปลี่ยนศรี” ขัดรธน.

0
934


ย้อนไปวันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ.2557 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ได้พ้นจากเก้าอี้รักษาการนายกรัฐมนตรี หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ มีสถานะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี เพราะก่อนหน้านั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
.ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้สถานะการเป็นนายกรัฐมนตรี เข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตัวเอง มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง รวมถึงรัฐมนตรีในขณะนั้นจำนวน 9 คน ที่ร่วมมีมติดังกล่าวก็ให้พ้นตำแหน่ง ถือว่ามีส่วนร่วมในการก้าวก่ายแทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการด้วย
.

ThePOINT #ยิ่งลักษณ์ชินวัตร #อดีตนายกรัฐมนตรี #ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า #ถวิลเปลี่ยนศรี #การเมือง