‘วันพระใหญ่’ ไม่งดขายเหล้า! ไฟเขียวใน 6 สนามบิน กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว พร้อมตั้งกองทุนช่วยคนติดเหล้า

0
164

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 อนุญาตให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในวันสำคัญทางศาสนา (วันพระใหญ่) ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของ 6 สนามบินหลัก ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่

การอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ในพื้นที่จำกัดนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว

ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการขอยกเว้นสถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถไฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจะร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือถึงแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวต่อไป

การอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อการบำบัดรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพของประชาชน

ส่วนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ธีม “หยุดเหล้า หยุดอันตรายต่อผู้อื่น” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Thepoint #Newsthepoint

ขายเหล้าวันพระใหญ่ #วันพระใหญ่