วิกฤตสุด!!เชียงใหม่เตียงผู้ป่วยโควิดสีแดงเต็ม100%สั่งชะลอเรียน On site

0
302

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดวานนี้(28 ต.ค.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 403 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 391 ราย และอีก 12 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 11,396 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,144 ราย ,อาการปานกลาง (สีเหลือง) 577 ราย เหลือเพียง 3 % เท่านั้น และอาการหนัก (สีแดง) 92 ราย เต็ม 100%แล้ว
.
ขณะที่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่
.
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า “โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564”
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #โควิด19 #เชียงใหม่ #วัคซีน #เปิดภาคเรียน #Onsite