‘วิษณุ’ชี้ระบบเลือกตั้งของไทยกำลัง’พิสดาร’ยิ่งขึ้นอีกในไม่ช้า!!

0
216

วันนี้(5 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ“การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดยนายวิษณุ ระบุช่วงหนึ่งว่า สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้น ถือเป็นระบอบที่ดีที่สุด เพราะมีข้อเสียน้อยที่สุด
.
นายวิษณุ ระบุอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของวิธีจัดการการเลือกตั้งในโลกนั้น มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละประเทศก็แตกต่างไม่เหมือนกัน อย่างเช่น อังกฤษเลือกแบบ 1 คน 1 เขต ส่วนที่อเมริกาและเยอรมันจะพิสดารออกไป ส่วนประเทศไทยก็เคยพิสดารและกำลังจะพิสดารยิ่งขึ้นในไม่ช้า เพราะจะย้อนกลับไปแบบอย่างเก่าอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่าพัฒนาการของการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2500 เคยถูกเรียกว่าการเลือกตั้งที่ทุจริตที่สุด แต่ปัจจุบันกำลังพัฒนาให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #วิษณุเครืองาม #เลือกตั้ง #ระบบเลือกตั้งไทย