ศบค. เคาะยกเลิก!!Test and Go เข้าไทยไม่ต้องตรวจ RT-PCR พร้อมปรับลดโซนสี รับเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

0
220

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมศบค. ชุดใหญ่ วานโดยระบุว่า ที่ประชุมศบค. มีมติปรับระดับพื้นที่สถานการณ์  1 พ.ค. โดยให้พื้นที่สีส้มเป็น 0 และให้มีเฉพาะสีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด เพิ่ม ระยอง และสงขลา มา  และมีบางพื้นที่ในอีก 16 จังหวัดเป็นโซนพื้นที่ พร้อมการปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน จากไม่เกิน 23.00 น. เป็นไม่เกิน 24.00 น. 
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามคณะกรรมการวิชาการ กระทรวงสาธาณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอ โดยปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิก Test and Go มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และมีแนวทางดังนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล
.
ส่วนผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) ให้ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล และการปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อ 1 และข้อ 2) จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ศบค. #โควิด #วัคซีน #เปิดประเทศ #ATK