ศปปส. ไม่ทน!!ลุยยื่นมท.สอบด่วน’ชัชชาติ’เปิดพื้นที่ลานคนเมือง ปล่อยม็อบชุมนุม-แหล่งช่องสุมผู้ต้องหาม.112

0
307

ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) เตรียมยื่นหนังสือถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ตรวจสอบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเปิดพื้นที่ให้ชุมนุม(ม็อบ) ช่วงการประชุมเอเปค โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า เรียน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องด้วยวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 มีการจัดประชุมเอเปค 2022 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
.
โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ
โดยกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC และสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้นกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2561 จึงมีการห้ามชุมนุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็น
สถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
.
นอกจากนี้ยังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 8(5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ห้ามชุมนุมบริเวณ 19 โรงแรม ซึ่งเป็นที่ฬนักผู้แทนประเทศในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ควรจะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 8 (5) แห่งพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ประกาศให้กรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นพื้นที่ห้ามจัดการชุมนุม 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมเอเปค 2022 ในครั้งนี้
.
รวมถึงความสง่างามและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่สายตาประชาคมโลก แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลับได้เปิดพื้นที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้เป็นพื้นที่จัดการชุมนุม (ม็อบ) ต่อต้านและล้มการประชุมเอเปค 2022 และเป็นที่ช่องสุมกำลังเพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ยิ่งไปกว่านั้นการจัดการชุมนุม (ม็อบ) ที่นำโดย น.ส.ภัสราวลีหรือมายด์ ธนกิจวิบูลย์ผล จำเลยม.112 น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ จำเลยม.112 นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดิน ผู้ต้องหาม.112 น.ส.เนติพรหรือบุ้ง เสน่ห์สังคม จำเลยม.112 น.ส.ณัฐนิชหรือใบปอ ดวงมุสิทธิ์ จำเลยม.112 และรวมถึงผู้ต้องหาหรือจำเลยม 112 รายอื่นๆที่เข้าร่วมการชุมนุม (ม็อบ) ในครั้งนี้
.
ซึ่งเท่ากับว่าการจัดการชุมนุม (ม็อบ) ที่อ้างว่าต่อต้านการประชุมเอเปคและไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี นั้นกลับกลายเป็นแหล่งช่องสุมกำลังของผู้ต้องหาและจำเลยในมาตรา 112 ที่เป็นปฏิปักษ์
ปรปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่
ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ต้องหาและจำเลยในมาตรา 112 ได้มีพื้นที่ช่องสุม
กำลัง นั่นก็เท่ากับว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รู้เห็นเป็นใจด้วย
หรือไม่ และหรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่
.
ดังนั้นทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) กลุ่มนักรบองค์ดำและศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ (ศช่อ.) จึงนำเรียนหนังสือฉบับนี้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและนำไปพิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไป
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน #ศปปส #มหาดไทย #ชัชชาติสิทธิพันธุ์ #ผู้ว่ากรุงเทพ #ชุมนุม #ม็อบ #เอเปค