‘ศรีสุวรรณ’จี้ถอด!!’แอ๊ด คาราบาว’พ้นศิลปินแห่งชาติ ชี้พฤติกรรมเสื่อมเกินสังคมจะรับได้

0
288

จากกรณีดราม่า “แอ๊ด คาราบาว”ศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง ใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กลางเวทีงานคอนเสิร์ตในงานวันเกิดนักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกห้ามแสดงคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด นั้น
.
ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความระบุว่า “แอ๊ด-บาว พฤติกรรมเสื่อมเสียที่สังคมจะรับได้ กท.วัฒนธรรมต้องถอด/ยกเลิกการเชิดชูเกียรติ ให้พ้นเสียจากศิลปินแห่งชาติ”
.
พร้อมระบุอีกว่า กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยให้ถอดถอนศิลปินแห่งชาติที่ประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกได้ พร้อมงดจ่ายค่าตอบแทน
.
“หากปรากฎว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พ.ค.2563
.

ThePoint #ข่าวสังคม #แอ๊ดคาราบาว #ศิลปินเพื่อชีวิต #ผู้ว่าสุพรรณบุรี #ศรีสุวรรณจรรยา