“ศรีสุวรรณ”บุกแจ้งจับ!คาร์ม็อบ ท้าทายกฎหมาย-ป่วนเมือง

0
745

วันที่ 20 ก.ย. เวลา 10.00 น. ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เขตวัฒนา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ แกนนำ นปช. นายสมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด และพวก ซึ่งร่วมเป็นแกนนำจัดชุมนุมคาร์ม็อบกันที่บริเวณแยกอโศกมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังถนนต่างๆจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อันเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมาย ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กระทบความมั่นคง การแพร่กระจายของโควิด-19 และก่อปัญหาการจราจร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ อันมิอาจปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่างของสังคมต่อไปได้
.
การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดหลาบข้อหา อาทิ ความผิดตามข้อกำหนดในข้อ 2 ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่ออกตามความในม. 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 ส.ค.64 ความผิดตาม ม.34(6) แห่ง พรบ.โรคติดต่อ 2558 ความผิดฐานกีดขวางการจราจร ตาม ม.43 พรบ.จราจรทางบก 2522 ความผิด ตาม ม.19 ประกอบ ม.57 แห่งพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ม.215 ม.216 ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

ทั้งนี้ การชุมนุมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การอ้างว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองนั้นไม่สามารถอ้างได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นเว้น ตาม ม.34 ที่กำหนดให้เอาผิดได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน การที่บุคคลทั้งสองคนมาเป็นแกนนำและร่วมการชุมนุมกับแนวร่วมต่างๆในครั้งนี้ จึงเป็นการกระทำที่รัฐธรรมนูญไม่ให้การคุ้มครอง
.
การชุมนุมคาร์ม็อบเกิดขึ้นหลายพื้นที่ความรับผิดชอบทางคดีของหลายสถานีตำรวจตั้งแต่ สน.ทองหล่อ ไปตลอดเส้นทางของการเคลื่อนขบวนจนถึงถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สน.สำราญราษฎร์ การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดม็อบดังกล่าว ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถร่วมกันไปแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจที่เส้นทางม็อบดังกล่าวผ่านไป ซึ่งประชาชนคน กทม.ไม่ควรวางเฉย ไม่เช่นนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะย่ามใจออกมาก่อความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองไม่จบไม่สิ้น เราต้องทำให้กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย เพราะสังคมจะสงบสุขได้ก็ เพราะทุกคนเคารพกฎหมายนั่นเอง นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #ศรีสุวรรณจรรยา #ณัฐวุฒิใสเกื้อ #บก.ลายจุด #คาร์ม็อบ