ศาลรธน. มีมติ5ต่อ4 รับคำร้องตีความวาระ8 ปี สั่ง’บิ๊กตู่’หยุดปฏิบัติหน้าที่!!

0
175

วันนี้(24 ส.ค.) องค์ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมถึงคำร้องที่ขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างรอคำวินิจฉัย จากกรณีวาระ8ปี การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยภายหลังการประชุมนานกว่า 4 ชั่วโมง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 ให้พลเอกประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งคาดว่าตุลาการจะใช้เวลาในการพิจารณาไต่สวน 1 เดือนหรือเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรียื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน
.
ทั้งนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสาร การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่
.
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7(9) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
.
สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสาร ประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ศาลรัฐธรรมนูญ #วาระ8ปี #นายก #บิ๊กตู่