“ศิริราช”ประกาศไม่เลื่อนนัดฉีดวัคซีน ยันมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเดิม

0
766


.
ภายหลังหลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยอ้างว่า ได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับวัคซีน Covid-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยมีใจความสำคัญระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศให้ทราบว่า ประชาชนที่ได้รับการนัดหมายให้มารับวัคซีนโควิด-19 ผ่านการลงทะเบียนระบบหมอพร้อม ไทยร่วมใจ และผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
.
รวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 สามารถมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเดิม
.
สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
.

ThePOINT #ศิริราช #จุดฉีดวัคซีน #โควิด #วัคซีน