‘ศุภชัย’งัดหลักฐาน!!เปิดเอกสารกมธ.กัญชา โต้ดราม่าบิดเบือนข้อเสนอ

0
169

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย(ภท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ตามที่คณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงได้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามที่สภาผู้แทนราษฏรได้ลงมติตามข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย และมีมติว่าไม่จำต้องแก้ไข เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวของทั้งสองพรรคได้บัญญัติในร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฏรหรือมิฉะนั้นก็มีกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรได้เสนอแปรญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏรตั้งแต่แรกแล้ว และได้มีการแถลงเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ทราบโดยละเอียดและกรรมาธิการได้ส่งรายงานฉบับปรับปรุงไปยังสภาผู้แทนราษฏรซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฏรได้บรรจุเป็นระเบียบวาระเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วเรื่องที่ 4
.
แต่ดูเหมือนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคการเมืองที่เคยทักท้วงเรื่องนี้กลับออกมาเสนอข่าวว่ากรรมาธิการไม่ได้แก้ไขตามที่มีการเสนอ(ซึ่งการเสนอดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุม) ซึ่งเป็นการบิดเบือนจากข้อเท็จจริง
.
ผมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงจึงจำเป็นต้องออกมาอีกครั้งเพื่อปกป้องกรรมาธิการทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อออกกฎหมายมาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างถี่ถ้วนครอบคลุมในทุกมิติจากการกล่าวหาในเรื่องนี้ โดยจะขอนำข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงที่กรรมาธิการได้ร่วมกันพิจารณาผ่านช่องทางนี้
.
การจะลงมติต่อร่างพระราชบัญญัติเป็นเอกสิทธิของสมาชิก แต่การกล่าวหาดูหมิ่นดูแคลนว่ากรรมาธิการทำหน้าที่บกพร่องไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งที่สมาชิกไม่พึงกระทำ ผมจะยุติการตอบโต้เรื่องนี้ แต่ขอนำเสนอความจริงซึ่งมีเพียงหนึ่งมาเพื่อประชาชนได้โปรดร่วมกันพิจารณา โดยได้มีการแนบเอกสาร ระบุรายละเอียด การประชุม กมธ. โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่มีข้อห่วงใย และสงสัย จาก กมธ.ของแต่ละพรรคการเมือง พร้อมคำตอบโดย กมธ.เสียงเสียงใหญ่ ไปจนถึงรายชื่อ กมธ.ที่ต้องการสงวนความเห็น อาทิ
.
ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ ข้อ 9 ต้องทบทวนการขออนุญาตปลูกกัญชาในครัวเรือน ตามมาตรา 18 ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อปิดโอกาส การใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ หรือวัตถุประสงค์อื่น และต้องป้องกันการเข้าถึงกัญชาโดยง่ายของเด็กและเยาวชน กฎหมายต้องกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่ได้รับการบำบัดด้วยกัญชา และกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่สามารถสูบกัญชา กัญชง หรือสารสกัด
.
ทั้งนี้ มีการระบุเหตุผลของกรรมาธิการเสียงข้าง ไปจนถึงการสงวนความเห็นและสงวนคำแปรญัตติ ที่สอดคล้องกับข้อเสนอดังนี้ เหตผลของ กรรมาธิการเสียงข้างมาก กัญชามีประโยชน์ทั้งต้นทั้งราก กิ่ง ก้าน ใบ และเมล็ด ล้วนมีประโยชน์ ทั้งการเป็นอาหารและยา มีเพียงช่อดอกและยางของกัญชาเท่านั้น ที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท THC ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด แต่ถ้านับบุหรี่ หรือเหล้า ซึ่งมีอันตรายมากกว่ากัญชา การป้องกันการเข้าถึงกัญชาของเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องกระทำเช่นเดียวกันกับเหล้าหรือบุหรี่ โดยมีกรรมาธิการสงวนความเห็นคือ นางสาวละอองติยะไพรัช ที่ให้ตัดมาตรา 18 ออกทั้งมาตรา
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ศุภชัยใจสมุทร #ภูมิใจไทย #กัญชากัญชง #กมธ #สภา