‘สนธิรัตน์’จับเข่าคุย!!กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองอ่าวระวะ จ.ตราด รับฟังปัญหาพร้อมกลั่นกรองเป็นโนยบายช่วยปชช.ต่อไป

0
183

วันนี้(18 พ.ย. 2565) ที่ชุมชนปากคลองอ่าวระวะ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ร่วมพบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายกิตติธัช ไชยอรรถ ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.ตราด นายบุญสนอง หิรัญรักษ์ ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.ระยอง นายรักษา สุนินทบูรณ์ ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.จันทบุรี นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.สมุทรปราการ พรรคสร้างอนาคตไทย เข้าร่วมพบปะด้วย มีประชาชนในพื้นที่ร่วมสะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็น โดยก่อนการพบปะประชาชนได้สักการะเจ้าแม่พิกุลทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ
.
นายสนธิรัตน์ กล่าวในการปราศรัยตอนหนึ่งว่า จ.ตราด ขาดคนมาช่วย ขาดรัฐมนตรีที่มีอำนาจที่จะมาผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจทั้งๆ ที่มีศักยภาพ มีเสน่ห์ อย่าไปแข่งกับจ.ระยอง หรือพัทยา แต่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องไว้ซึ่งเสน่ห์ ตนมองว่า จ.ตราด เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ อากาศดี อาหารการกินดี การเกษตร การประมงดี มีสถานที่ท่องเที่ยว อย่างเกาะช้างที่เป็นสถานท่องเที่ยวที่มีชื่อ แต่การเดินทางยังใช้เวลามาก หากพัฒนาอย่างเต็มที่ เชื่อว่ามนต์เสน่ห์ของ จ.ตราด จะได้รับความสนใจ เกิดการต่อยอดอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่
.
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า อีกทั้งการพัฒนาการค้าชายแดน หากทำได้จะเกิดกระแสเศรษฐกิจอย่างดี ขณะที่การประมงถือเป็นหัวใจของพี่น้องที่นี่ แต่ก็มีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องกฎหมายและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้นต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ หากแก้ได้จะมีรายได้ดีขึ้น ซึ่งตนจะขอรับฟังและรวบรวมไปจัดทำนโยบาย
.
จากนั้นประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาเรื่องการทำมาหากินในพื้นที่ ทั้งเรื่องการเกษตร การประมง การค้าขายในพื้นที่ รวมถึงการท่องเที่ยว ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขข้อกฎหมายที่มีการจำกัดขนาดของอวนไว้ 3,000 เมตร ซึ่งไม่คุ้มกับการออกเรือแต่ละครั้ง เนื่องจากน้ำมันแพง และขอให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนน้ำมันคนละครึ่งให้กับกลุ่มเรือประมงขนาดเล็ก เพื่อรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ต่อไปได้
.
ขณะที่การเกษตร ขอให้สนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่ง นอกจากนี้ ยังฝากเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสอดรับกับพื้นที่ของตนเอง รวมถึงอยากให้มีการสนับสนุนการค้าขายชายแดนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุน หรือให้เกิดการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่


ภายหลังการรับฟังประเด็นทั้งหมด นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ปัญหาที่ได้รับฟังวันนี้ แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่จะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการสะท้อนปัญหาเหล่านี้ไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อลดภาระความยากลำบากให้พี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคสร้างอนาคตไทยนั้น ตนจะนำทุกปัญหาที่ได้รับฟังวันนี้เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อกลั่นกรองให้เป็นนโยบายที่พร้อมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทันที
.
โดยภายหลังจากการพบปะประชาชน นายสนธิรัตน์ ยังได้ลงเรือของชาวบ้าน เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่อ่าวระวะอีกด้วย
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองอ่าวระวะ