‘สนธิรัตน์’ชี้สัปดาห์สำคัญของไทย!!แนะใช้เวทีเอเปคผลักดันการค้า-การลงทุนโดยใช้ BCG หวังการประชุมสร้างโอกาสให้คนไทยและกลุ่มสมาชิก

0
185

วันที่ 15 พ.ย. 2565 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงโอกาสสำคัญของประเทศไทยในเวที APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า เป็นสัปดาห์สำคัญของไทยกับโอกาสหยิบยกชุดความคิด แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน ในเอเปค 2022 เพราะวาระเศรษฐกิจของเอเปคครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่ไทยเราจะใช้ผลักดันการค้าและการลงทุน แลกเปลี่ยนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดส่งออก ผ่านการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกแบบใหม่หลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด โดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Economy) เพื่อฟื้นฟูและสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมได้
.
โดยนายสนธิรัตน์ มองว่า ประเด็นสำคัญที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย การวางแนวทางสำหรับการขยายการค้าและการลงทุนตอนนี้คือ การนำเสนอแพ็คเกจการร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มสมาชิกและขยายห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างความยั่งยืนผ่านการลดอุปสรรคทางภาษี อำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่แข่งขันได้ทางธุรกิจนี้เองก็ยังถือเป็นแนวทางหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Economy Model
.
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการขยายการค้าและการลงทุนหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด เร่งการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกทั้งบทบาทที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (emerging market) การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการ (decoupling) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถกระจายความเสี่ยงในระยะยาวจากสาเหตุต่างๆ และสุดท้ายปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายทุนได้อย่างรวดเร็วและก้าวหน้ามากขึ้น
.
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า แนวทางในการพูดคุยในครั้งนี้จะถือเป็นการเริ่มต้นวางกรอบแนวทางความเข้าใจร่วมกันและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะข้อบทที่ได้บรรจุไว้ในข้อตกลง ตนหวังว่าจะเป็นกรอบแนวทางใหม่ๆ และขยายโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มในระบบได้เข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการค้าการลงทุนในด้านการวิจัยและการพัฒนาที่จะเพิ่มขึ้น
.
“ที่สุดแล้ว ผมในฐานะคนที่เคยมีส่วนร่วมในการเจรจาการค้าในเวทีระหว่างประเทศมาหลายครั้ง มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหยิบยื่นประโยชน์ และวาดหวังโอกาสให้ประชาชนคนไทยและกลุ่มสมาชิกเพื่อความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไป” นายสนธิรัตน์ กล่าว
.

ThePoint #ข่าวสังคม #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #เอเปค #APEC2022