‘สนธิรัตน์’ดันนโยบาย’พลังงานเพื่อทุกคน’เปิดทางประชาชนติดตั้งโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เองทั่วประเทศ!!

0
249

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยระบุข้อความว่า เป็นเรื่องเดียวกับปากท้องและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งตกผลึกจากการลงพื้นที่ ที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนโรงเรียนเชตวัน อ. ลอง จ. แพร่ เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้พิสูจน์ในข้อนี้ โดยได้ผลสรุป จากการลงพื้นที่ ดังนี้

  1. พลังงานทดแทนและพลังานทางเลือก ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน
  2. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งพลังงานจะช่วยต่อยอดให้เกิดรายได้ที่ชุมชนและฐานราก
  3. การเชื่อมการเข้าถึงพลังงานและการพัฒนาอาชีพท้องถิ่น จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทั้งในส่วนของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้ในที่สุด
    .
    ดังนั้น การเดินหน้ากับนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for All) ที่ทำได้จริง และเห็นผลจริง จะถูกสานต่อในแนวนโยบายของพรรคสร้างอนาคตไทย เพื่อสร้างอนาคตเศรษฐกิจฐานรากไทยไปด้วยกัน ซึ่งพรรคพร้อมเปิดนโยบายใหม่ๆ เช่น การให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทั่วประเทศ และขายคืนส่วนเกินให้กับรัฐบาลจะผลักดันให้มีการแก้หลักเกณฑ์และกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงพลังงาน และเป็นเจ้าของพลังงานเพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งในเรื่อง Net Metering และ Smart Meter และพร้อมเปิดรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากประชาชนทั่วประเทศ
    .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #พรรคสร้างอนาคตไทย #ราคาพลังงานสูง #สินค้าแพง #เศรษฐกิจ