‘สนธิรัตน์’นำทีม’พรรคสร้างอนาคตไทย’เยี่ยมศูนย์เรียนรู้หนองสาหร่าย’ปราชญ์ชาวบ้านระดับประเทศ’ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

0
246

วานนี้(20 ก.พ.) เวลา 09.30 น. ที่วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย 109 หมู่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรมว.พลังงาน แกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้และโรงสีข้าวต้นแบบ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชม และ พบปะประชาชนชาวบ้านหนองสาหร่าย
.
โดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม ผู้จัดการธนาคารความดีบ้านหนองสาหร่าย และประธาน อสม. ที่ปรึกษาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาหร่าย นายแรม เชียงกา ปราชญ์ชุมชนดีเด่นระดับชาติ นายโอภาส เกษตรสวนเพชร ปราชญ์เกษตรดีเด่น นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และเป็น ประธานคณะการทำงานขับเคลื่อนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้เมื่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และคณะมา นายศิวโรฒ จิตนิยม และนายแรม เชียงกา ได้แนะนำผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่เดินทางมาต้อนรับ และพาแนะนำสินค้าชุมชนหนองสาหร่าย และโรงสีต้นแบบ
ก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกษตรกรหนองสาหร่าย เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในด้านการท่องเที่ยว การค้า การเกษตร เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการทำงานต่อไปในอนาคต
.
นายสนธิรัตน์ ระบุว่า พรรคสร้างอนาคตไทย มีจุดยืนชัดเจนในการเสนอตัวเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาปากท้องของประชาชน โดยทิศทางนโยบายของพรรคไม่ได้มองเฉพาะภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศ และระดับนานาชาติเท่านั้น แต่พรรคยังให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากที่ถือเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศคู่ขนานกันไปด้วย ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจำเป็นต้องได้คนทำงานด้านนี้โดยตรงเข้ามาช่วยในการวางทิศทางนโยบายที่ครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนา การแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นจริงๆ เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนที่ถูกทางและเข้าถึงความต้องการของประชาชน ที่สำคัญนโยบายที่กลั่นกรองมาจากคนทำงานย่อมนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
.
“ขณะนี้พรรคมีผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะเข้ามาร่วมงานกับพรรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนล้วนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในวันนี้มีกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและปราชญ์ชาวบ้านทั้งจากภาคกลางและภาคตะวันตก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ที่เห็นทิศทางนโยบายของพรรค ได้เข้ามาร่วมอุดมการณ์ ซึ่งทุกท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนที่ทำงานขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจฐานรากและมีประสบการณ์ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของพรรค ซึ่งเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าพรรคมีความพร้อมทั้งด้านนโยบายและบุคลากรที่จะมาเข้ามาทำงานให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนจริงๆ
.
“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มารวมตัวกัน ต่อจากนี้จะเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในการตกผลึกเพื่อกำหนดเป็นนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง และปัญหาอุปสรรคต่างๆ”นายสนธิรัตน์ กล่าว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #พรรคสร้างอนาคตไทย #ศูนย์เรียนรู้หนองสาหร่าย #ปราชญ์ชาวบ้าน