‘สมคิด’ชูบทบาทสำคัญ!!SMEs เฟืองตัวเล็กขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหญ่ประเทศ

0
216

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมงาน Smart SME Expo 2022 พร้อมเยี่ยมชมบูธธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดแสดงภายในงาน พูดคุยให้กำลังใจพี่น้องผู้ประกอบการ SME ที่มาร่วมออกงานในครั้งนี้ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีกว่า 3 ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 10 ล้านคน SMEs จึงถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นห่วงโซ่การผลิตและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่แท้จริง
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #สมคิด #สมคิดสร้างอนาคตไทย #SmartSME #SME