สุรนันทน์ ย้ำเปิดศูนย์ประสานงานพรรค เพื่อเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน ชี้กองทุนสร้างอนาคตไทยและการกลับมาของดร.สมคิดจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยได้เป็นจำนวนมาก

0
262

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตสวนหลวง – ประเวศ ซึ่งมีนายอภิชาติ จรัสโภคา เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่
ก่อนทำพิธิเปิดศูนย์ นายสุรนันทน์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนสอนศาสนา ศาสนูปถัมภ์ พบปะพูดคุยกับอาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนฯ โดยอาจารย์ไฟโรส ได้มีข้อเสนอและต้องการให้มีการสนับสนุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับโรงเรียนในประเทศมุสลิมต่างๆ ทั่วโลกที่สนใจโครงการนี้ เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ที่กว้างไกลขึ้น โดยมีโรงเรียนฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเรื่องนี้ ซึ่งนายสุรนันทน์ ได้รับข้อเสนอและจะนำไปหารือกับคณะทำงานของพรรค เพื่อร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะเท่าที่จะทำได้ต่อไป

จากนั้นเดินทางกลับมาที่ศูนย์ฯ โดยนายสุรนันทน์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมสำหรับประชาชน ที่มีปัญหาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบในวงกว้างขณะนี้ รวมไปถึงบางพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้า, ปัญหาลำรางสาธารณะ, ปัญหาถนนขาดตอนขาดช่วง หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้เข้ามาดูแล พรรคพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที

นอกจากนั้น นายสุรนันทน์ ยังได้กล่าวถึงโครงการกองทุนสร้างอนาคตไทย อีกด้วยว่า จะช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ได้เป็นจำนวนมาก โดยจะมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือลงไปถึงทุกภาคส่วน ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

นายสุรนันทน์ ยังย้ำ ถึงการกลับมาของดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ว่า เป็นความตั้งใจที่จะกลับมาทำงานให้กับประเทศ ด้วยการร่วมมือกันสร้างพรรคการเมืองของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของประเทศต้องได้รับความร่วมมือกันของคนทุกรุ่นจากทุกภาคส่วน จึงต้องขอแรงสนับสนุนจากทุกๆ คนด้วย

Thepoint #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #สมคิด #สุรนันทน์เวชชาชีวะ