‘สร้างอนาคตไทย’ชำแหละ!!ร่างพรบ.ตำรวจ ชี้ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปที่ประชาชนรอคอย ชงตั้งกระทรวงตำรวจ

0
284

วันนี้(6 มิ.ย.65) ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ตามที่รัฐสภาจะมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ในช่วงวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 นี้ ตนมองว่าร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปตำรวจตามที่ประชาชนรอคอย และยังไม่ใช่การแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาหลักๆ ที่เปลี่ยนแปลงจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนงานบริหารงานบุคคลของตำรวจเองมากกว่าการปฏิรูป
.
ขณะที่ 2 ประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน กลับยังไม่ได้รับการบูรณาการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชน คือ 1. ไม่มีความชัดเจนเรื่องการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม เช่นความน่าเชื่อถือในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งสังคมยังคงตั้งข้อสงสัยในเรื่องการถูกแทรกแซง การมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องผลประโยชน์ การเลือกปฏิบัติ การถ่วงดุลอำนาจ 2. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม
.
“ผมมีข้อเสนอว่า ควรยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นกระทรวง จะทำให้เกิดการแบ่งงานเฉพาะด้านขึ้น โดยในแต่ละกรมจะมีความเป็นอิสระและถ่วงดุลกันได้ดีกว่า ที่สำคัญเป็นการกระจายอำนาจ ไม่รวมศูนย์อยู่ที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นการป้องกันการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้ตำรวจสามารถทำงานตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งผมมองว่าปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบุคลากรมากกว่าหลายกระทรวง อีกทั้งตำแหน่งต่างๆ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอธิบดีในแต่ละกระทรวง การผลักดันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นกระทรวงเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า”นายวิเชียร กล่าว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #วิเชียรชวลิต #ทีมสมคิด #พรบตำรวจ #ปฏิรูปตำรวจ