‘สร้างอนาคตไทย’บุกถึงชุมชน!!ลุยบางกอกน้อย–บางพลัด ดันท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

0
209

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับนายสุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต ส.ส. กทม. เปิดศูนย์ประสานงานพรรค เขตบางกอกน้อย-บางพลัด โดยมีนายพัลลภ ปิยะตระกูล เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่ โดยพรรคสร้างอนาคตไทย ได้มีข้อเสนอในการพัฒนาเขตบางกอกน้อย-บางพลัด ให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมต่อผู้นำชุมชนในพื้นที่อีกด้วย  เนื่องจากเขตบางกอกน้อย-บางพลัด มีศิลปวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในชุมชนมากมาย โดยเฉพาะนาฏศิลป์โขน ซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย และหาชมได้ยาก
.
ในปัจจุบัน จึงอยากจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังมีความสนใจที่จะเรียนรู้และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน เพราะหากเราสามารถนำภูมิปัญญาที่เรามีมาเป็นจุดขายให้กับพื้นที่  ก็จะสามารถเพิ่มรายได้และอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
.
นอกจากนี้ นายพัลลภ ยังเคยเป็นผู้ผลักดันนโยบายค่าตอบแทนแก่ผู้นำชุมชน เนื่องจากเห็นว่าผู้นำชุมชนและคณะกรรมการทำงานดูแลชุมชนด้วยจิตอาสามาตลอด แต่ไม่เคยมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้นำชุมชนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ให้การสนับสนุนและอยากให้มีการผลักดันในเรื่องค่าตอบแทนแก่คณะทำงานของชุมชนตามความเหมาะสม
.
นายสุรนันทน์  กล่าวว่า จะนำข้อเสนอต่างๆ เข้าหารือกับคณะทำงาน เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม, สวัสดิการด้านการศึกษา และ เศรษฐกิจชุมชน โดยจะหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #บางกอกน้อย #บางพลัด