‘สร้างอนาคตไทย’ประกาศล้างบางยาเสพติด!!ผุดนโยบาย’1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัด 1 จังหวัด 1 ศูนย์รักษา’

0
204

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพ ได้กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ขณะนี้ปัญหายาเสพติดได้ลุกลามไปทุกชุมชน มีการซื้อขายกันในราคาถูก โดยมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่มีใครกล้าออกมาพูดหรือร้องเรียนไปยังภาครัฐ


นายสุรนันทน์ ระบุว่า พรรคสร้างอนาคตไทย ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีนโยบายล้างบางยาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า รักษาผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกับภัยยาเสพติด โดยจะเพิ่มสถานบำบัดผู้ติดยาและบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อทุกพื้นที่ “1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัด 1 จังหวัด 1 ศูนย์รักษา” มีการปราบปรามผู้ค้าอย่างจริงจัง รวมไปถึงปราบปรามผู้มีอิทธิพล คนมีสี ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอย่างไม่เลือกหน้า
.
“นอกจากนั้น พรรคสร้างอนาคตไทย จะขอปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ ส่วนสารออกฤทธิ์ต่อจิตทางการแพทย์จะต้องมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัดและรัดกุม”นายสุรนันทน์ กล่าว
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #ยาเสพติด