‘สร้างอนาคตไทย’ผลักดันการท่องเที่ยวตามเทรนด์โลก!!แนะรัฐเพิ่มบทบาทหนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

0
224

วันนี้(20 ก.ย.) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสท์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า สวัสดีครับ วันนี้ผมขอบอกเล่าความประทับใจจากการลงพื้นที่ฝั่งอันดามันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกสักครั้ง โดยหลังจากที่พรรคสร้างอนาคตไทย จัดสานเสวนา “อันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง” เสร็จสิ้นในวันที่ 15 ก.ย. คณะผู้บริหารพรรคฯ ก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับพี่น้องในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
.
จุดหนึ่งที่คณะสร้างอนาคตไทยมีโอกาสได้สัมผัส คือที่ถนนถลางเขตอนุรักษ์เมืองเก่าของภูเก็ต Land Mark สำคัญที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง วันนั้นผมได้เห็นกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิดทันสมัย โดยนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ ต่อยอดเป็นกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การให้ประสบการณ์ทดลองผัดหมี่ “ฮกเกี้ยน” อาหารขึ้นชื่อของภูเก็ต การจัดโต๊ะอาหารท้องถิ่นที่ใช้ปิ่นโต (คนภูเก็ตเรียก ฮั้วจ๋าน) มาเป็นองค์ประกอบ
.
ฝรั่งเรียกแนวคิดนี้ว่า Gastronomy หมายถึงการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดมื้ออาหารให้โดดเด่นมีอัตลักษณ์ ซึ่งเห็นแล้วรู้สึกทึ่ง และรู้ได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
.
อีกพื้นที่หนึ่งที่คณะสร้างอนาคตไทยรู้สึกประทับใจ คือที่บ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ชุมชนแห่งนี้เขาพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก แต่สามารถสร้างชื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนและเชิงเกษตร ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม ความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจเกินร้อย รวมทั้งสินค้าโอทอป ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจนมีมาตรฐาน เช่น ผ้ามัดย้อม กะปิ เป็นต้น
.
พรรคสร้างอนาคตไทย มีความเห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นต้องให้ชุมชนคิดและทำด้วยตัวเอง เป็นการระเบิดพลังจากภายใน ขณะที่ภาครัฐต้องเป็นผู้ให้การส่งเสริมอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ต้องเพิ่มบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรวิถีชุมชนให้มากขึ้น
.
รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกตามที่ผมได้เขียนถึงไปในครั้งที่ผ่านมา เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยวตามแนวทางดังกล่าว ยังต้องใช้ความพยายามพูดคุยกับหลายหน่วยงาน ตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันนี้ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเท่าที่ควร
.
แนวคิดการยกระดับปรับแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้เท่าทันความเป็นไปของโลกการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันกันรุนแรงในวันนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่พรรคสร้างอนาคตไทยกำลังศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตอบโจทย์การยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้มีขีดความสามารถในแข่งขันกับทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น
.
ผมขอขอบคุณพี่น้องในพื้นที่ฝั่งอันดามันอีกครั้ง ที่ต้อนรับพรรคสร้างอนาคตไทยให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ซึ่งพรรคฯได้รับข้อมูลแนวคิดมากมายที่จะมาทำเป็นนโยบาย และสานต่อการทำงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องทุกท่าน โดยเป้าหมายเราคือต้องสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดและทำได้จริง ขอบคุณมากๆครับ
.
#ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคสร้างอนาคตไทย

#อุตตมสาวนายน #ทีมสมคิด #การท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวไทย