‘สร้างอนาคตไทย’ลุยสร้างชุมชนเข้มแข็ง!!จับมือกว่า 2 แสนองค์กร เดินหน้าสร้างสัมมาชีพให้ประชาชน

0
370

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า ‘สัมมาชีพ’ หมายถึง การประกอบอาชีพโดยสุจริต สร้างการเชื่อมโยงให้ประชาชนพ้นจากการเป็นหนี้ ทำให้ชุมชนมีรายรับมากกว่ารายจ่าย สังคมไทยไม่มีสัมมาชีพ เพราะเป็นหนี้ จากการเป็นโลกของวัตถุนิยม สัมมาชีพที่จะเปลี่ยนประเทศ ต้องครอบคลุมทั้ง 8 มิติได้แก่ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพและประชาธิปไตย
.
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2516 และปี 2519 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่วง ทศวรรษ 2520 เกิดสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ทศวรรษ 2530 เกิดองค์กรเพื่อการพัฒนาทางสังคม แต่จุดเปลี่ยนใหญ่อยู่ที่ปี 2540 เพราะเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง ซึ่งคล้ายกับครั้งนี้ที่เจอวิกฤติโควิด จนไทยย่ำแย่มาก และผู้บริหารประเทศก็ไม่เท่าทันวิกฤตินี้
.
การสร้างความเข้มแข็งของประเทศจะต้องสร้างจากชุมชน การเมืองและราชการไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้ ทำได้เฉพาะการกำกับดูแลและการสร้างแรงจูงใจ ขณะที่ภาคเอกชนมีข้อจำกัดในการลงไปช่วยเหลือชุมชน
.
ขณะนี้ได้รวบรวมองค์กรเพื่อสังคมทั่วประเทศ ได้เริ่มประสานงานกับองค์กรเหล่านี้กว่า 200,000 องค์กร ประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 80,000 แห่ง รวมถึงกองทุนสวัสดิการชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมสู้กับประเทศอื่นได้
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #ทีมสมคิด