‘สร้างอนาคตไทย’เปิดศูนย์บางบอน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ชูมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ!!

0
201

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพ นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต ส.ส. กทม. พร้อมด้วยทีมงานพรรคสร้างอนาคตไทย ร่วมเปิดศูนย์ประสานงาน เขตบางบอน หนองแขม โดยมีนายสมพร คงโครัด เป็นผู้ประสานงานเขตพื้นที่
.
นายสุรนันทน์ กล่าวถึง กองทุนสร้างอนาคตไทย 3 แสนล้านบาทว่า เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และโครงการพักชำระหนี้ จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นธรรม ไม่เอื้อต่อนายทุนใหญ่อย่างเดียว นอกจากนั้น ยังเน้นระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ทุกชนชั้นต้องเข้าถึงระบบสาธารณสุขแบบเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต้องแข็งแรง ส่งเสริมให้มีงานทำเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเอง และไม่เป็นภาระลูกหลาน
.


จากนั้นได้เยี่ยมชมค่ายมวย ส.สมานการ์เม้นท์ – ป.พีณภัทร นายสุรนันทน์ กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทยขอสนับสนุนมวยไทย ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติ โดยตั้งกองทุนมวยไทย เพื่อพัฒนานักมวย ตลอดจนการดูแลสวัสดิการและรวมไปถึงการประกันสุขภาพของนักมวย ส่งเสริมให้มวยไทยเป็นศิลปะและกีฬาประจำชาติ โดยเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนทุกโรงเรียน เทียบเท่ากับยูโดและเทควันโด ให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการแข่งขันมวยไทยและมวยสากลจากทั่วโลก และพัฒนาเวทีมวยไทยให้เทียบเท่ากับเวทีมวยในลาสเวกัสให้ได้
.
นอกจากนั้น ต้องปรับปรุง พ.ร.บ.มวยให้ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยทั้งไทยและสากล เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและบทบาท และได้รับการสนับนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรอีกด้วย
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #มวยไทย